Modul Multimedijalno scensko stvaralaštvo

Provera sposobnosti i sklonosti je iz dva dela, raspoređena u dva dana.

Prvi deo

Kandidat dobija zadatak da na osnovu zadatog teksta kreira, idejno osmisli scenski događaj – da osmisli vizuelni narativ i adekvatnu scensku akciju koja bi mogla da proizađe iz tekstualnog predloška. Uz priloženi tekst kandidat dobija i slikovni materijal koji može poslužiti kao inspiracija za koncipiranje vizuelnog segmenta izvođenja. Kandidat svoje idejno rešenje obrazlaže i definiše u pisanoj formi i kroz skice vizuelnog rešenja. Za ovaj deo prijemnog ispita Akademija umetnosti organizuje posebne pripreme.

Drugi deo

Kandidati pred tročlanom komisijom analiziraju, obrazlažu i brane stavove koje zastupaju u svom pismenom radu.

Razgovor o razlozima, željama i motivacijama kandidata da studira ovaj studijski program. Komisija ima zadatak da utvrdi da li kandidat poseduje talenat i sposobnosti da se bavi ovim poslom.

 

Modul Fotografija i kamera

Provera sposobnosti je iz tri dela, raspoređena u jednom danu.

Kandidat zatim dobija zadatak da napravi kompoziciju, tako što ponuđene predmete izdvaja i postavlja u okvir kadra fiksirane kamere, a zatim jednim izvorom svetla osvetljava aranžman. Kandidat pred tročlanom komisijom analizira, obrazlaže i brani zastupljenu kompoziciju.

Razgovor o razlozima, željama i motivacijama kandidata da studira ovaj studijski program. Komisija ima zadatak da utvrdi da li kandidat poseduje talenat i sposobnosti da se bavi ovim poslom.