Provera sposobnosti i sklonosti sastoji se iz dva dela.

Prvi deo

Na prijemni ispit za master akademske studije KIUM kandidat donosi portfolio radova na osnovu kojih komisija procenjuje njegovu sklonost ka umetnosti.
Kandidatu se zatim prikazuje filmski insert i dobija zadatak da u pismenoj formi prvo analizira postojeći imidž određenog lika, a zatim daje predloge za promenu tog imidža u svoju suprotnost.

Drugi deo

Kandidati pred tročlanom komisijom analiziraju, obrazlažu i brane stavove koje zastupaju u svom pismenom radu.
Razgovor o razlozima, željama i motivacijama kandidata da studira ovaj studijski program. Komisija ima zadatak da utvrdi da li kandidat poseduje talenat i sposobnosti da se bavi ovim poslom.