Provera sposobnosti i sklonosti je iz dva dela, raspoređena u dva dana.

Prvi dan

Na prijemni ispit kandidat donosi portfolio radova na osnovu kojih komisija procenjuje njegovu sklonost ka umetnosti.
Kandidat zatim dobija zadatak da na osnovu filmskih ili tv inserata – dokumentarna forma, koji su mu prikazani, u pismenoj formi, napravi analizu iste.

Drugi dan

Kandidati pred tročlanom komisijom analiziraju, obrazlažu i brane stavove koje zastupaju u svom pismenom radu.
Razgovor o razlozima, željama i motivacijama kandidata da studira ovaj studijski program. Komisija ima zadatak da utvrdi da li kandidat poseduje talenat i sposobnosti da se bavi ovim poslom.