Profesor Milovan Zdravković odbranio doktorat na Fakultetu dramskih umetnosti

 

Prof. dr Milovan Zdravković je svoju doktorsku disertaciju izradio pod mentorstvom dr Dragane Čolić Biljanovski, redovnog profesora FDU, a odbranio je pred komisijom u čijem su radu učestvovali i: dr Vesna Krčmar, docent Akademije umetnosti u Novom Sadu, dr Vesna Аukić, redovni profesor, dr Mirjana Nikolić, vanredni profesor, kao i dr Nebojša Romčević, vanredni profesor.

Leave a comment