Profesor Oleg Jeknić doktorirao na Univerzitetu umetnosti

 

Oleg Jeknić (Sarajevo, 1970.) diplomirao je Filmsku i televizijsku režiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu 1998. godine. Doktorske studije na Grupi za teoriju umetnosti i medija na Interdisciplinarnim studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu upisao je 2003. godine. Doktorsku tezu Opšta teorija medija zasnovana na teoriji funkcija interfejsa u interaktivnoj komunikaciji izradio je pod mentorskim vođenjem dr Miodraga Šuvakovića, redovnog profesora FMU, a odbranio pred komisijom koju su sačinjavali još i: dr Nevena Daković, redovni profesor FDU, dr Vesna Mikić, vanredni profesor FMU, dr Novica Milić, redovni profesor Fakulteta za medije i komunikacije u Beogradu i dr Jerko Denegri, redovni profesor u penziji Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Komisija za odbranu doktorske teze je u svom izveštaju navela da je "Oleg Jeknić uspešno i originalno postavio i razradio opštu teoriju medija i teoriju interfejsa. Svojim argumentacijama je naznačio ozbiljne i temeljne zaključke o 'prirodi' tehničkih medija i njihovoj komunikacijskoj ulozi. Njegovi teorijski rezultati su u našoj sredini sasvim novi i obećavajući. Veoma su retke naučne studije koje se bave fenomenalnošću novih medija na tako širokom i razrađenom fonu suočenja filozofskih i teorijskih epistemologija. Oleg Jeknić je naučno uspešno napisao problemski izuzetno inovativan, razrađen i precizan doktorski rad."

Leave a comment