Ana Mirčov

mircov@akademijaumetnosti.edu.rs

Uža naučna odnosno umetnička oblast: Dramske i audiovizuelne umetnosti; Produkcija

Umetnička/akademska karijera: Diplomirani menadžer u kulturi i umetnosti. Viši umetnički saradnik na Akademiji umetnosti u Beogradu od 2011. godine na studijskom programu Produkcija u umetnosti i medijima.

Reprezentativne reference:

– Asistent režije na realizaciji televizijske drame “Sestre” u režiji Vladimira Paskaljevića (2010)

– Asistent režije na realizaciji televizijske serije “Sva ta ravnica” u režiji Miroslava Lekića (2009)

– Saradnik Ministarstva kulture Republike Srbije na poslovima u oblasti kinematografije, evidentiranja i izrade baze podataka o investicijama u kulturi i javnih nabavki u okviru Nacionalnog investicionog plana (2009)

– Saradnik u redakciji Programske akcije RTS-a (2005)

– Menadžer programa na Akademiji umetnosti (2004-2009)

– Organizator nekoliko filmova i predstava studenata Akademije umetnosti (1999-2003)