Dr Iva Draškić Vićanović

draskic@akademijaumetnosti.edu.rs

Uža naučna odnosno umetnička oblast: Nauke o umetnostima

Podaci o dosadašnjem obrazovanju:

Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Beogradu. Studije filozofije završila je na Grupi za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu 1987. godine. Upisala je postdiplomske studije 1987. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu, smer – Estetika. 8. 11. 1994. odbranila je magistarsku tezu pod nazivom Ukus i moralna svest u britanskoj filozofiji prosvećenosti, a 14. 7. 1999. godine odbranila je i svoju doktorsku disertaciju Shvatanje estetskog čula u britanskoj filozofiji sedamnaestog i osamnaestog veka, na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

Profesionalna karijera:

Iva Draškić Vićanović je 2003. izabrana u zvanje docenta na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu gde je predavala filozofiju umetnosti. Od 2004. zaposlena je na Filološkom fakultetu u Beogradu, na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti, gde predaje estetiku. Od 2009. do 2012. godine bila je na funkciji upravnika Katedre za opštu književnost i teoriju književnosti. Od 2003. do 2010. godine, pored osnovnog predmeta, predavala je i uvod u filozofiju na Filološkom fakultetu u Beogradu, seminar za društvene nauke. Od 2003. predaje estetiku i istoriju umetnosti na Akademiji umetnosti u Beogradu. Od 2010. drži kurs problem forme u estetici na doktorskim studijama Filološkog fakulteta u Beogradu. U zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast estetika izabrana je 8. 7. 2008. godine na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. 16. 5. 2013. izabrana je u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast estetika, filozofija umetnosti, takođe na Filološkom fakultetu u Beogradu. Od 2005. do 2013. bila je urednik filozofskog časopisa Theoria. Od 2002. godine ima zvanje naučnog saradnika Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Član je Filozofskog društva Srbije i Estetičkog društva Srbije. Od 2010. član je Izvršnog odbora Estetičkog društva Srbije i urednik Zbornika Estetičkog društva Srbije, a od 2013. potpredsednik Estetičkog društva Srbije. Iva Draškić Vićanović objavila je više desetina naučnih radova u uglednim domaćim i međunarodnim filozofskim časopisima i tri monografije iz oblasti kojima se bavi – estetike i filozofije umetnosti.