dr Jovana Nikolić

jovana.nikolic@akademijaumetnosti.edu.rs

Uža naučna odnosno umetnička oblast: Dramske i audiovizuelne umetnosti – Produkcija

Akademska karijera: Doktorirala je na Fakultetu dramskih umetnosti Univerziteta umetnosti  u Beogradu 2017. godine odbranivši doktorsku disertaciju na temu “Menadžment i produkcija dokumentarnih filmova u uslovima nepovoljnim za kulturni razvoj”. Na istom fakultetu je diplomirala na Katedri za pozorišnu i radio produkciju i menadžment u kulturi 2007. godine. Apsolvirala je na Pravnom fakultetu Beogradskog univerziteta 2003. godine na Grupi za međunarodno pravo. Alumna je više evropskih programa za profesionalni razvoj u oblasti filmske produkcije kao što su EAVE, EURODOC, Erich Pommer Institute, Berlinale Talents i Producers on the Move (pri Filmskom festivalu u Kanu). Na Akademiji umetnosti Alfa BK Univerziteta u Beogradu predaje od 2016. godine, najpre u zvanju docenta, a od 2022. godine u zvanju vanrednog profesora. Na istom fakultetu obavljala je posao Prodekana za umetnički i naučno-istraživački rad 2018/2019. godine. Na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci predaje od 2019. godine u statusu gostujućeg predavača. Mentor je većeg broja diplomskih radova i član više komisija za odbranu diplomskih i master radova, kao i član više komisija za izbor u nastavnička zvanja.

Reprezentativne reference:

Direktor je i vlasnik producentske kuće Prababa produkcija d.o.o. sa sedištem u Beogradu u okviru koje je producirala filmove “Smena” (svetska premijera na Filmskom festivalu u Lokarnu 2021. godine), “Teški hor” (svetska premijera na Beogradskom festivalu dokumentarnog i kratkometražnog igranog filma 2021. godine), “Pogrebnik” (svetska premijera na IDFA 2013. godine), “Kavijar konekšn” (svetska premijera na IDFA 2007. godine), “Kavijar konekšn” (svetska premijera na IDFA 2006. godine). Ovi filmovi su nagrađeni sa ukupno 20 nagrada i specijalnih priznanja i prikazani na preko 100 festivala.

Institucionalno iskustvo u oblasti pozorišne produkcije stekla je radom najpre u Malom pozorištu “Duško Radović” u Beogradu 2006. i 2007. godine, a zatim i u Pozorištu timočke krajine “Zoran Radmilović” 2012. godine. Kao nezavisni pozorišni producent za Kulturmobil realizovala je muzičko-scenski događaj “Čarnin poj” (u koprodukciji sa festivalima BELEF, MOT i EXPONTO) i predstavu “Kad bi ovo bila predstava” (u koprodukciji sa festivalima BELEF, FIAT i MESS).

Autor je i moderator programa DOK CINEMA DOB i DOK CINEMA MASTERS  u Domu omladine Beograda 2021. i 2022. godine. Osnivač je Belgrade March Debut Workshop trening programa za razvoj debitantskih filmskih projekata i jedan od predavača. Glavni je inicijator i organizator saradnje Filmskog centra Srbije sa međunarodnim filmskim festivalima IDFA, CPH:DOX, DOK Leipzig i Vision du Reel Nyon (2017. i 2018. godine), kao i vođa nacionalne delegacije. Predavač je i moderator na velikom broju stručnih skupova organizovanih pri filmskim festivalima u zemlji i inostranstvu. Bila je selektor filmskog programa više domaćih i inostranih festivala, kao i član stručnih žirija.

Za Filmski centar Srbije obavljala je posao supervizora produkcije u periodu od 2017. do 2019. godine i posao člana komisije za pravdanje dobijenih sredstava. U 2021. i 2022. godini bila je član Komisije za izbor projekata po konkursu za sufinansiranje razvoja dugometražnih igranih i dokumentarnih filmova, a 2016. godine član Komisije za dodelu sredstava projektima sa produkcionnim problemima. Za Audiovizelni centar Republike Srpske obavljala je posao konsultanta direktora od marta do juna 2022. godine (izrada pravilnika na osnovu zakona, tekstova konkursa, sistematizacije radnih mesta).

Član je Upravnog odbora udruženja za kolektivnu zaštitu autorskih prava UFUS AFA ZAŠTITA od 2019. godine. Bila je predsednik udruženja dokumentarista Srbije – DokSrbija 2017. godine i predsednik Sekcije dokumentarista u Kinematografskoj grupaciji 2016. godine. Kao član Evropske dokumentarne mreže obavljala je posao stručnog saradnika za MEDIA Ladscapes za Republiku Srbiju.

Član je recezentske komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta studijskih programa I i II stepena studija Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srbije od 2022. godine.

Objavljivala je u Zborniku radova Fakulteta dramskih umetnosti Unizverziteta Umetnosti u Beogradu i drugim publikacijama.