Dr Milan Radovanović

radovanovic@akademijaumetnosti.edu.rs

Uža naučna odnosno umetnička oblast: Nauka o umetnostima – teorija u umetnosti i medijima

Umetnička/akademska karijera: Doktorirao na naučnim interdisciplinarnim studijama Teorije umetnosti i medija pri Rektoratu Univerziteta umetnosti u Beogradu. Izabran u zvanje docenta 2015. godine na Akademiji umetnosti u Beogradu.

Članstvo u profesionalnim udruženjima fotografa: PPofE Association of Independent Professional Photographers of Europe i USUF Udruženje samostalnih umetnika fotografije.

Reprezentativne reference:

– Sarađivao sa vodećim italijanskim modnim časopisom VOGUE Pelle Italia.

– Fotografisao američki alternativni rok sastav R.E.M. kao i jednog od najboljih atletičara svih vremena Karla Luisa (Carl Lewis).

– Dobitnik više internacionalnih nagrada i priznanja na izložbama modne i reklamne fotografije, kao i zlatne medalje „Nikola Tesla“ nemačkog naučnog časopisa RAUM & ZEIT za doprinos i rad na razvoju digitalne fotografije.

– Vodio radionicu i zajedničko snimanje sa čuvenim fotografom Piterom Marlouom (Peter Marlow) iz agencije Magnum.

– U okviru proslave osam vekova manastira Hilandara radio na režiji, scenariju i realizaciji dvadeset i dva prateća multimedijalna projekta.

– Kao teoretičar umetnosti i medija istražuje uticaj semiotike vizantijske ikonografije na savremenu umetnost i popularnu kulturu. Svoje stručne radove predstavlja na naučnim skupovima i simpozijumima.