Diplomirao na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, na katedri za Organizaciju scenskih i kulturno umetničkih delatnosti. Na ovom fakultetu magistrirao i doktorirao

Centru Pinki – Zemun, urednik kulturno zabavnih programa, afirmišuću se kao izuzetan organizator.

Afirmisao se kao dugogodišnji organizator kulturnih manifestacija u Zemunu: festival Leto na Gardošu, manifestacija Gardošu s ljubavlju, Festival monodrame i pantomime

Od 1994. Narodno pozorište u Beogradu, na poslovima menadžmenta, marketinga i produkcije

Od 1999. profesor na predmetu Pozorišna produkcija na Akademiji umetnosti u Beogradu. Autor tri skripte iz oblasti Pozorišna produkcija.

2008 – 2011. gostujući profesor na Akademiji Dellusso iz Milana (odsek u Beogradu) na predmetu Savremeni menadžment i marketing

2011 – 2016. Fakultet za inženjerski menadžment u Beogradu, profesor na predmetu Organizacija kulturno-scenskih događaja

2014 – 2017. angažovan na Institutu za umetničku igru u Beogradu kao profesor na predmetima Istorija scenskih umetnosti i Produkcija kulturno-scenskih događaja.

U okviru menadžmeta Međunarodnog pozorišnog festivala monodrame i pantomime u Zemunu, vodio oblast međunarodne saradnje. Od 2011. godine je selektor ovog festivala

Od 2015. je umetnički direktor pozorišnog festivala – Festival pobednika u Beogradu

2016/2017. umetnički direktor Teatra Carte Blanshe

Od 2017. Član Upravnog odbora Fondacije Ružice Sokić

Od 2011. član Umetničkog saveta međunarodnog pozorišnog Festivala festivala u Trebinju.

Od 1994 – 2004. učesnik prestižnog Edinburškog frindž festivala

od 2004 – 2006. potpredsednik Saveza dramskih umetnika Srbije i član Koordinacionog tela Umetničkih udruženja Srbije.

Osnivač je pozorišne trupe Balkan novi pokret koja je od osnivanja 1999. realizovala desetak pozorišnih projekta koji se sa izuzetnim uspehom igraju širom zemlje, kao i na međunarodnim festivalima (preko 25 festivala).

 

Publikacije:

Rečnik osnovnih pozorišnih pojmova, Narodno pozorište, Narodna knjiga,

Pozorišni život Zemuna u XIX veku, Festival monodrame i pantomime u Zemunu

Pozorišni rečnik, Zavoda za udžbenike

Anegdote i crtice iz pozorišnog života, Festival monodrame i pantomime, Belmedie

Član je stručnog teatrološkog tima za izradu Enciklopedije Narodnog pozorišta.

Stalni je saradnik pozorišnih novina i časopisa u kojima objavljuje stručne i naučne radove (preko 50 radova)

Od 1999. – 2017. član međunarodnih pozorišnih asocijacija EON, ITEM i CID.

 

Nagrade:

Knjiga Rečnik osnovnih pozorišnih pojmova u izdanju Narodnog pozorišta i Narodne knjige, proglašena za Izdavački poduhvat godine 2006.

Zlatni beočug koju dodeljuje Kulturno prosvetna zajednica Beograd za trajni doprinos u kulturi grada.

Plaketa Akademije umetnosti u Beogradu za doprinos u radu i razvoju ove obrazovne institucije.

Bronzani Vitez, na međunarodnom pozorišnom festivalu Zlatni Vitez 2016. u Moskvi, za predstava San o Balkanu, čiji je koautor i producent.