Dr Svetlana Bezdanov Gostimir

bezdanov@akademijaumetnosti.edu.rs

Uža naučna odnosno umetnička oblast: Filmologija, Komunikacije i mediji

Akademska karijera: Diplomirala 1980. na grupi za Engleski jezik i književnost na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Magistrirala 1983. u oblasti kulture i obrazovanja na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. 1991. – Doktor dramskih umetnosti iz oblasti Filmologije na Fakultetu dramskih umetnosti, Univerziteta umetnosti u Beogradu. Stručno se usavršavala u Londonu, SAD i Madridu. Specijalizirala (status courtesy assistantship) na Florida State University, College of Communication – Tallahassee.

U svojstvu stručnog saradnika za primenu filma i drugih medija u obrazovanju, radila u Republičkom zavodu za unapređenje vaspitanja i obrazovanja i Ministarstvu prosvete Republike Srbije. Počev od zvanja naučnog saradnika, prošla sva nastavnička zvanja od docenta do redovnog profesora. Realizacija nastave silabusa (nekih samostalno kreiranih i/ili inoviranih u procesima akreditacije): Masovna komunikacija, Filmska i TV kultura i Medijska pismenost na Učiteljskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu (sa nastavnim odeljenjima u Vršcu i u Novom Pazaru); Filmska i TV kultura na Učiteljskom fakultetu u Jagodini, Univerziteta u Kragujevcu; Uvod u medije na Fakultetu za menadžment iz Novog Sada (Odeljenje u Pančevu); Estetika filma i televizije na Fakultetu vizuelnih umjetnosti, Univerziteta „Mediteran” u Podgorici; Uvod u medije, Uvod u komunikacije, Sociologija kulture i umetnosti, Odnosi s medijima, Filmska i TV kritika, Istorija srpske kinematografije, Istorija svetske kinematografije i Teorija filma na Akademiji umetnosti u Beogradu.

Reprezentativne reference:

Bibliografija objavljenih radova: preko 120 naslova sa preko 3100 strana autorskog teksta (20 knjiga – FILMOM DO LIČNOSTI, FILMOM DO DEČJEG STVARALAŠTVA, FILMOM DO FILMA, FILMOM DO KRITIKE & vv., ZA(U)VOĐENJE MEDIJA, BAJKA U ZEMLJI MEDIJA, DETE SA TRI LISTA: PORODICA, ŠKOLA, MEDIJI, KOBAJAGI MEDIJSKI KUVAR, MEDIJSKA PISMENOST, UMETNOST POKRETNIH SLIKA, INFOTEKA EVROPSKE ŠKOLE, MEDIJSKE IKONE, OREOL I OMČA LENI RIFENŠTAL, FILM: REMAKE AND/OR FAKE, (…) – i preko 100 manjih studija, recenzija, rasprava u oblastima filmologije, komunikologije, teorije i estetike medija, medijske pismenosti, e-učenja, …); preko 1600 strana objavljenih prevoda s engleskog jezika (književnost i nauka).

Rukovođenje istraživačkim projektima: Kreiranje modela centra za proučavanje medija i razvoj obrazovanja na daljinu (Pokroviteljstvo Ministarstva za nauku RS); Umetnost pokretnih slika: e-kreiranje mreže autora kampanje za kultivisanje odnosa prema medijima pokretnih slika (Pokroviteljstvo Fonda za otvoreno društvo); Umetnost pokretnih slika namenjenog medijskom opismenjavanju (budućih) učitelja (od strane WUS Austria proglašena za nacionalnog eksperta za obrazovanje na daljinu); Infoteka evropske škole (Pokroviteljstvo Fonda za otvoreno društvo); Medijske ikone u industriji zabave i sna; Filmski rimejk – translacija, transformacija, transpozicija; Simulakrumi i umetnička izražajnost filma.

Članstvo u umetničkim žirijima i komisijama za izradu magistarskih/doktorskih radova i za izbore u naučna/nastavnička zvanja; mentorstvo na završnim (dipl., MA i spec.) radovima iz umetnosti i teorije filma.

Saopštenja/učešća/prilozi na domaćim i međunarodnim skupovima iz umetnosti, kulture i obrazovanja: CLIO, Beograd; Albanian Media Institute – Tirana; CRINSS – Novi Sad; VIZUALIZATOR, Beograd; IMMA – Lisabon; ESTIEM, Beograd; FVU – Budva; (…)

Uređivanje (rubrika) i autorski prilozi u nacionalnim i međunarodnim časopisima: „Politikin zabavnik“; (…); osnivač i glavni urednik međunarodnog e-magazina za demistifikaciju estetike medija – ENTERTAINMENT AND DREAMS’ INDUSTRY (www.edimagazine.me)

Autorski prilozi u domaćim i međunarodnim publikacijama: Introduction to Media Arts, Media Literacy and Civil Society, Kempovanje na teoriji umjetnosti, (…)

Sa svojim studentima ostvarila četiri kratkometražna filma, prikazana na međunarodnim manifestacijama u Sidneju, Kopenhagenu, Berlinu, Beogradu.

(2002) Prodekan za nastavu i (2002/3) Dekan Učiteljskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu.

(2002-) Osnivač i umetnički direktor Fonda za umetnost medija.

(2007-) Recenzent KAPK.

(2010-2012) Član KONUS-a.

(2007-2017) Prodekan za nastavu Akademije umetnosti u Beogradu.

Dobitnik Nagrade “ZLATNO PERO” Instituta za film u Beogradu, iz oblasti teorije i kritike filma za studiju Filmom do kritike & vv (Jugoslovenska filmska kritika i razvoj filmskog izraza 1896-1987).