Dr Vesna Krčmar

krcmar@akademijaumetnosti.edu.rs

Uža naučna odnosno umetnička oblast: Dramske i audiovizuelne umetnosti – Teatrologija

Akademska karijera: Diplomirala Jugoslovensku književnost sa svetskom i teorijom književnosti 1976. na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Magistrirala Nauku o književnosti 1980. na Filološkom fakultetu u Beogradu. Doktorirala u oblasti Teatrologije 2005. godine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Redovni profesor na Akademiji umetnosti Univerziteta u Novom Sadu. Na Akademiji umetnosti u Beogradu predaje od 2007/2008. godine – Istoriju svetske drame i pozorišta i Savremene tendencije u svetskoj drami i pozorištu, Istoriju srpske drame i pozorišta i Savremene tendencije u srpskoj drami i pozorištu.

Reprezentativne reference:

Put do predavača bio je na pozorišnom izvoru – u Srpskom narodnom pozorištu gde je 25 godina istrajavala na mestu glavnog urednika najstarijeg pozorišnog lista Pozorište (1983–2005) i vodila kompletnu izdavačku delatnost. Bila u uredništvu više časopisa, prva urednica Zbornika radova Akademije umetnosti u Novom Sadu. Smatra da dugo pozorišno iskustvo predstavlja valjanu osnovu za nastavu. Od 1984. počinje učešće na naučnim skupovima, što je rezultiralo sa četrdesetak naučnih skupova u zemlji i inostranstvu: Poljskoj, Makedoniji, Francuskoj i Slovačkoj.

Nagrade: Nagrada SNP (1989), Novembarska povelja Novog Sada (1998), Iskra kulture (2008), Nagrada Muzika klasika (2011).

Priredila i objavila više knjiga:

Pedeset godina Opere SNP (1947-1997)
Prvih pedeset godina Baleta SNP (1950-2003)
zbornik Miloš Hadžić, monografije o glumcima: Dobrili Šokici, Predragu Tomanoviću, Gordani Đurđević
doktorska teza Pozorišne dramatizacije dela Ive Andrića i Dramatizacije u vremenu;
Pera Dobrinović, Melanija Bugarinović – primadona čarobnog glasa, Ružica Sokić – Moja gluma, Rade Marković – poslednja decenija
Pesničko jedinstvo u Seobama Miloša Crnjanskog, Forum
Poetska proza dvadesetih godina – “Ex Ponto” I. Andrića i “Dnevnik o Čarnojeviću” M. Crnjanskog, Književnost i jezik
Narodno pozorište na Sterijinom pozorju /1956-1994/, u zborniku radova 125 godina Narodnog pozorišta u Beogradu
Dramatizacije istorijskih romana, u zborniku radova Istorijski roman 1992-1996, Institut za književnost
Dramatizacije dela Stevana Sremca na sceni SNP, u zborniku Stevan Sremac – novo čitanje
“Stradija” Radoja Domanovića na sceni SNP, u zborniku Književno delo Radoja Domanovića – novo čitanje