tomanovic@akademijaumetnosti.edu.rs

Uža naučna odnosno umetnička oblast: Primenjene umetnosti – Fotografija

Akademska karijera: Studirala je Fotografiju na Fakultetu za film i televiziju u Pragu, Češka Republike – FAMU, gde je i magistrirala 1999. godine. Vanredni profesor na Akademiji umetnosti Univerziteta u Novom Sadu.

Reprezentativne reference:

Od 2001. do 2015. godine radila je kao urednik u časopisu za kulturu fotografije – ReFoto (Beograd). Bila je umetnički direktor u galeriji Artget, Kulturnog centra Beograda za sezonu 2016. Redovno drži predavanja o teoriji fotografije i učesnik je brojnih panel diskusija u okviru raznih festivala, radionica i kongresa posvećenih fotografiji i vizuelnim umetnostima.

Do sada je objavila preko tri stotine tekstova u časopisu Refoto, katalozima izložbi, knjigama, magazinima, novinama… Urednik je foto-monografije “Dragoljub Tošić – Fotografije”, sarađivala je na izradi dve knjige o fotografiji i žirirala brojne izložbe u zemlji i inostranstvu. Bila je član saveta Sajma fotografije u organizaciji galerije Artget i Kulturnog centra Beograda i član nacionalnog selektorskog tima na festivalu Rovinj-Photodays.

Njen fotografski rad pretežno je posvećen subjektivnom istraživačkom radu kroz oblasti dokumentarne fotografije i iscenacije.

Samostalne izložbe:

„Feminin“, Galerija Alternatif – Prag, Češka Republika
„Pogledi“, Galerija Vojvodina – NoviSad
„Kuba“, Kafe- klub Scena–Beograd
„Kratka priča o ljubavi“, Galerija Artget, Kulturni centar Beograda
“Kuba” – Galerija O3ONE, Beograd, Srbija
“Bliski pogledi” – Galerija Artget, Kulturni centar Beograda
“Kratka priča o strahu” – Galerija O3ONE, Beograd, Srbija
„Bliski pogledi 2“ – Galerija Principij, Rijeka, Hrvatska