Akademija umetnosti i Filmske novosti nastavljaju saradnju

Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji Akademije umetnosti Beograd i Filmskih novosti počeo je svoj život krajem februara 2014. godine.
Naše dve institucije će ovim Sporazumom unaprediti – osim poslovne – i svoju saradnju i u komplementarnim oblastima umetnosti.
Filmske novosti će i u ovoj godini, pored tehničke podrške, našim studentima dati mogućnost za praktično upoznavanje sa metodama i specifičnostima obavljanja poslova filmske delatnosti.
Akademija umetnosti Beograd biće angažovana na širokom polju edukacije i promocije zajedničkih i pojedinačnih projekata, kao i u konkretnom radu u sferama umetnosti kojima se bavi (scenario, režija, filmska, televizijska i muzička produkcija, snimanje i obrada slike i tona i dr.).
Pred nama je godina puna profesionalnih izazova i radnih zadataka koji će obogatiti naša iskustva i našim studentima pružiti priliku da učestvuju u značajnim filmskim projektima. Naša saradnja je još samo jedna potvrda svega toga.
Sporazum su potpisali Dušan Đoković, osnivač, predsednik Saveta i direktor Akademije umetnosti Beograd, i Vladimir Tomčić, direktor Filmskih novosti.
Akademija umetnosti i Filmske novosti nastavljaju saradnju