Akademija umetnosti – Dozvola za rad

Akademija umetnosti u Beogradu je aktreditovana visokoškolska ustanova, sa akreditovanim svim studijskim programima od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje Republike Srbije. Akreditacija visokoškolske ustanove.
Kliknite ovde da pogledate dokument kojim je Ministarstvo prosvete RS Akademiji umetnosti dodelilo DOZVOLU ZA RAD.
Akademija umetnosti je prvi akreditovan srpski fakultet u polju umetnosti. Imajući u vidu visoke i veoma specifične zahteve standarda u ovom obrazovno-umetničkom polju, posebna vrednost akreditacije Akademije umetnosti odnosi se na zastupljenost svih predvidjenih umetničkih oblasti – Dramskih i audiovizuelnih umetnosti, Muzike i izvođačkih umetnosti.
Odluka Komisije za akreditaciju svojevrsno je priznanje Akademiji umetnosti o potpunoj usaglašenosti sa principima Bolonjske deklaracije i drugih dokumenata vezanih za bolonjski proces.

Akademija umetnosti, od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije akreditovana je za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti u oblasti humanističkih nauka – dramskih i audiovizuelnih umetnosti, muzičke umetnosti i primenjene umetnosti i dizajna (Rešenje br. 660-01-00002/9 od 12.07.2018).

Usaglašenost sa kriterijumima za vrednovanje naučnoistraživačkog rada, potvrđena je i prethodnim rešenjima Odbora za akreditaciju naučno-istraživačkih organizacija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (2009. i 2013. godine), čime je Akademija umetnosti stekla pravo na obavljanje naučno-istraživačke delatnosti od opšteg interesa.

Činom akreditovanja Ustanove i svih studijskih programa, Akademija umetnosti je i zvanično upisana u Evropsku zonu visokog obrazovanja.

Leave a comment