Akademija umetnosti, od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije akreditovana je za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti u oblasti humanističkih nauka – dramskih i audiovizuelnih umetnosti, muzičke umetnosti i primenjene umetnosti i dizajna (Rešenje br. 660-01-00002/9 od 12.07.2018).

Usaglašenost sa kriterijumima za vrednovanje naučnoistraživačkog rada, potvrđena je i prethodnim rešenjima Odbora za akreditaciju naučno-istraživačkih organizacija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (2009. i 2013. godine), čime je Akademija umetnosti stekla pravo na obavljanje naučno-istraživačke delatnosti od opšteg interesa.