AKREDITACIJA 2020

Akreditacija studijskog programa OAS Gluma

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija – Gluma

Dodatak diplomi OAS Gluma – Dodatak diplomi

Knjiga predmeta OAS Gluma –  Knjige predmeta

Knjiga nastavnika OAS Gluma – Knjige nastavnika

 

Akademija umetnosti u Beogradu je aktreditovana visokoškolska ustanova, sa akreditovanim svim studijskim programima od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje Republike Srbije.

Akreditacija visokoškolske ustanove.

 

GLUMA
Akreditacija studijskog programa – Gluma

FILMSKA I TELEVIZIJSKA REŽIJA I MONTAŽA
Akreditacija studijskog programa Filmska i televizijska režija i montaža

FOTOGRAFIJA I KAMERA
Akreditacija studijskog programa Fotografija i kamera

MUZIČKA PRODUKCIJA I DIZAJN ZVUKA
Akreditacija studijskog programa Muzička produkcija i dizajn zvuka

PRODUKCIJA U UMETNOSTI I MEDIJIMA
Akreditacija studijskog programa Produkcija u umetnosti i medijima

KREIRANJE IMIDŽA U UMETNOSTI I MEDIJIMA – MA
Akreditacija studijskog programa Kreiranje imidža u umetnosti i medijima

INTERDISCIPLINARNE STUDIJE VIZUELNIH I SCENSKIH UMETNOSTI – MA
– MODUO FOTOGRAFIJA I KAMERA
Akreditacija studijskog programa – Interdisciplinarne studije vizuelnih i scenskih umetnosti

INTERDISCIPLINARNE STUDIJE VIZUELNIH I SCENSKIH UMETNOSTI – MA
– MODUO MULTIMEDIALNO SCENSKO STVARALAŠTVO
Akreditacija studijskog programa – Interdisciplinarne studije vizuelnih i scenskih umetnosti

KOMPJUTERSKA MUZIKA I MULTIMEDIJI – MA
Akreditacija studijskog programa – Kompjuterska muzika i multimediji

UMETNOST DOKUMENTARNIH FORMI – MA
Akreditacija studijskog programa – Umetnost dokumentarnih formi