AKREDITACIJA 2021

 

MUZIČKA PRODUKCIJA I DIZAJN ZVUKA

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija – Raspored predmeta OMP

Dodatak diplomi OMP – Dodatak diplomi OMP

Knjiga predmeta OMP –  Knjige predmeta OMP

Knjiga nastavnika OMP – Knjige nastavnika OMP

Izveštaj o samovrednovanju OMP – Izvestaj o samovrednovanju OMP

 

PRODUKCIJA U UMETNOSTI I MEDIJIMA

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija – Raspored predmeta PUM

Dodatak diplomi PUM – Dodatak diplomi PUM

Knjiga predmeta PUM –  Knjiga predmeta PUM

Knjiga nastavnika PUM – Knjige nastavnika PUM

Izveštaj o samovrednovanju PUM – Izvestaj o samovrednovanju PUM

 

FOTOGRAFIJA I KAMERA

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija – Raspored predmeta OFK

Dodatak diplomi OFK – Dodatak diplomi OFK

Knjiga predmeta OFK –  Knjiga predmeta OFK

Knjiga nastavnika OFK – knjige nastavnika OFK

Izveštaj o samovrednovanju OFK – Izvestaj o samovrednovanju OFK 

 

FILMSKA I TELEVIZIJSKA REŽIJA I MONTAŽA

 

Modul REŽIJA

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija – Raspored predmeta ORM

Dodatak diplomi ORM modul Režija – Dodatak diplomi ORM

Knjiga predmeta ORM modul Režija –  Knjige predmeta ORM

Knjiga nastavnika ORM modul Režija – Knjige nastavnika ORM

Izveštaj o samovrednovanju ORM – Izvestaj o samovrednovanju ORM

Modul MONTAŽA

 

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija – Raspored predmeta ORM

Dodatak diplomi ORM modul Montaža – Dodatak diplomi ORM

Knjiga predmeta ORM modul Montaža –  Knjige predmeta ORM

Knjiga nastavnika ORM modul Montaža – Knjige nastavnika ORM

Izveštaj o samovrednovanju ORM – Izvestaj o samovrednovanju ORM

GLUMA – proširenje akreditacije

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija – Raspored predmeta OGL

Dodatak diplomi OGL – Dodatak diplomi OGL

Knjiga predmeta OGL –  Knjige predmeta OGL

Knjiga nastavnika OGL – Knjige nastavnika OGL

 

Akreditacija visokoškolske ustanove
AKADEMIJE UMETNOSTI

 

Akademija umetnosti u Beogradu je aktreditovana visokoškolska ustanova, sa akreditovanim svim studijskim programima od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje Republike Srbije.

Akreditacija visokoškolske ustanove.

 

GLUMA
Akreditacija studijskog programa – Uverenje o akreditaciji OAS Gluma

FILMSKA I TELEVIZIJSKA REŽIJA I MONTAŽA
Akreditacija studijskog programa Filmska i televizijska režija i montaža

FOTOGRAFIJA I KAMERA
Akreditacija studijskog programa Fotografija i kamera

MUZIČKA PRODUKCIJA I DIZAJN ZVUKA
Akreditacija studijskog programa Muzička produkcija i dizajn zvuka

PRODUKCIJA U UMETNOSTI I MEDIJIMA
Akreditacija studijskog programa Produkcija u umetnosti i medijima

KREIRANJE IMIDŽA U UMETNOSTI I MEDIJIMA – MA
Akreditacija studijskog programa Kreiranje imidža u umetnosti i medijima

INTERDISCIPLINARNE STUDIJE VIZUELNIH I SCENSKIH UMETNOSTI – MA
– MODUO FOTOGRAFIJA I KAMERA
Akreditacija studijskog programa – Interdisciplinarne studije vizuelnih i scenskih umetnosti

INTERDISCIPLINARNE STUDIJE VIZUELNIH I SCENSKIH UMETNOSTI – MA
– MODUO MULTIMEDIALNO SCENSKO STVARALAŠTVO
Akreditacija studijskog programa – Interdisciplinarne studije vizuelnih i scenskih umetnosti

KOMPJUTERSKA MUZIKA I MULTIMEDIJI – MA
Akreditacija studijskog programa – Kompjuterska muzika i multimediji

UMETNOST DOKUMENTARNIH FORMI – MA
Akreditacija studijskog programa – Umetnost dokumentarnih formi