Akreditacija visokoškolske ustanove

AKADEMIJE UMETNOSTI

Akademija umetnosti u Beogradu je aktreditovana visokoškolska ustanova, sa akreditovanim svim studijskim programima od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje Republike Srbije.

.Akreditacija visokoškolske ustanove

 

GLUMA
Dopuna uverenja OAS Gluma 2022

FILMSKA I TELEVIZIJSKA REŽIJA I MONTAŽA

Akreditacija studijskog programa Filmska i televizijska režija i montaža

FOTOGRAFIJA I KAMERA
Akreditacija studijskog programa Fotografija i kamera

MUZIČKA PRODUKCIJA I DIZAJN ZVUKA
Akreditacija studijskog programa Muzička produkcija i dizajn zvuka

PRODUKCIJA U UMETNOSTI I MEDIJIMA
Akreditacija studijskog programa Produkcija u umetnosti i medijima

UMETNOST DOKUMENTARNIH FORMI – MA
Akreditacija studijskog programa – Umetnost dokumentarnih formi