BLOK NASTAVA – ISTORIJA I TEORIJA DOKUMENTARNIH FORMI

Blok nastava iz /Istorije i teorije dokumentarnih formi/ biće realizovana u Plavoj sali (Nemanjina 28)

prema usaglasenom rasporedu Master studija:

PONEDELJAK,  13.1.2020.   14.30-19.00
UTORAK,           14.1.2020.   15.00-19.30
SREDA,             15.1.2020.   15.30-20.00
CETVRTAK,      16.1.2020.   15.00-19.30
PETAK,             17.1.2020.   16.00-20.30

Prof. dr Svetlana Bezdanov Gostimir

Leave a comment