dr Agota Vitkai Kučera

kucera@akademijaumetnosti.edu.rs

Uža naučna odnosno umetnička oblast: Glumačke veštine – Tehnika glasa

Akademska karijera: diplomirala na Muzičkom odseku Akademije umetnosti u Novom Sadu, smer Opšte muzičke pedagogije i Solo pevanja. Magistarske studije na smeru Solo pevanje završila je 2001. godine u klasi prof. mr Vere Kovač-Vitkai na gore navedenoj Akademiji. Doktorirala je 2013. godine na Interdisciplinarnim i mutidisciplinarnim studijama i istraživanjima u okviru Univerziteta u Novom Sadu (ACIMSI) pod mentorstvom dr Gordane Mumović. Izabrana 2009. u zvanje vanrednog profesora, a 2014. godine u zvanje redovnog profesora na Univerzitetu u N. Sadu, Akademiji umetnosti.

Reprezentativne reference:

– Dobitnica je: diplome za ostvarene rezultate u pedagoškom radu, stipendije od Ministarstva kulture i sporta Republike Srbije 2002. godine za postignuti uspeh i rad kao najuspešniji asistent, II nagrada žirija na takmičenju mladih pevača mađarskih pesama „Dankó Pista” Segedin, I nagrada publike na takmičenju mladih pevača mađarskih pesama „Dankó Pista” Segedin, Nagrada za scenski pokret na XII festivalu akademskih pozorišta Srbije u Novom Sadu Akademsko kulturno-umetničko društvo „Sonja Marinković“, Priznanje „Knjeginja Olivera“ od Srpske Kraljevske Akademije naučnika i umetnika prilikom obeležavanja Vidovdana. Priznanje „Knjeginja Olivera“ od Srpske Kraljevske Akademije naučnika i umetnika prilikom obeležavanja Vidovdana.

– Glavne uloge u operskim predstavama (uloga: Adine, Đilde, Rozine), operetama (Adela, Amina, Amalija) i solistički koncerti u zemlji i inostranstvu, uloge u koreodramama i dramskim predstavama

ČLANSTVA: Vojvođanskog mađarskog visokoobrazovnog kolegijuma, Član predsedništva novosadskog mađarskog kulturno-umetničko-obrazovnog centra (jedna je od osnivača – 21.1.2003. godine), Član je BROD teatra (2004.), Član je dramske grupe „Studio“ (2008.), Jedna je od osnivača EVROPSKE Fondacije (15.3.2006. godine), Član Mađarske Akademije Nauka (5.11.2007. godine), Član je Centra za pozorišna istraživanja Novi Sad, Član je evropske Horske Asocijacije – EuropeanChoralAssociation (EuropaCantat, nov. 2012.), Član je Vojvođanskog Mešovitog Hora (2012.), Član je odbora Mađarskog Nacionalnog Saveta za visokoškolsko obrazovanje, Član: InternationalDanceCouncilCID (2014.) – Međunarodni plesni odbor pri UNESCO-u.

SEMINARI, KONGRESI, OBJAVLJENI RADOVI

– Zavod za kulturu Vojvodine u saradnji sa Centrom za pozorišna istraživanja, Pedagoškim zavodom Vojvodine, Pokrajinskim sekretarijatima za kulturu i Pokrajinskim sekretarijatom za obrazovanje, organizuje na godišnjem nivou SEMINARE: „KULTURA GOVORA“ (Seminar za rukovodioce recitatorskih sekcija) i „DRAMSKO VASPITANJE“ (Seminar za reditelje dečje drame).

Rukovodilac akreditovanih seminara po pozivu – usmeno, teorijsko-praktično upoznavanje učesnika seminara o vokalnoj higijeni i vokalnoj tehnici od 2004. godine.

– VMTDK – Vojvođanska mađarska naučna konferencija studenata (Vajdasági magyar tudományos diákköri konferencia) – Kolegijum za visoko obrazovanje vojvođanskih mađara. Član stručnog žirija i mentor u okviru umetničke sekcije od 2006. godine. Održava se svake godine. Od 2010. godine postaje trogodišnji mentor studentu u okviru VMTDK kolegijuma za visko obrazovanje vojvođanskih mađara.

– Zavod za kulturu Vojvodine u saradnji sa Centrom za pozorišna istraživanja, Pedagoškim zavodom Vojvodine, Pokrajinskim sekretarijatima za kulturu i Pokrajinskim sekretarijatom za obrazovanje, organizuje na godišnjem nivou „SPECIJALISTIČKI SEMINAR ZA DIRIGENTE HOROVA“.

Rukovodilac akreditovanih seminara – teorijsko-praktično upoznavanje učesnika seminara o vokalnoj higijeni i vokalnoj tehnici.

– Rad sa profesionalnim glumcima u državnim pozorištima kako na vokalnoj tehnici tako i na pripremi raznovrsnih projekata, predstava. Vokalno-tehnička priprema glumaca koji glas koriste pod uticajem profesijske opterećenosti govorom.

Voditelj je seminara u profesionalnim pozorištima i pozorišnim trupama: Narodno pozorište Subotica (2008. godine vodila seminar Tehnike glasa namenjen glumcima. Prezentacija rada je održana prilikom proslave zatvaranja sezone, 2010, 2012.), Pozorište mladih (Novi Sad), Srpsko Narodno Pozorište (Novi Sad), Novosadsko pozorište (omladinska scena), Play back trupa (Novi Sad).

Učešće na kongresima:

– 12-14.4.2012. – Zagreb; II međunarodni umetničko-naučni simpozijum o horskoj umetnosti, pevanju I glasu Ars Coralis 2012. HUZ; rad prihvaćen i prezentovan na kongresu. Tema rada: „Stanje glasa studenata glume“

– 19.5.2012. – Novi Sad; učesnik i predavač na kongresu „Patologija glasa i govora“ na UNS, Medicinskom fakultetu. Tema rada: „Edukacija vokalne tehnike na studijama glume Akademije umetnosti Novi Sad“.

– 12.5.2013. – Novi Sad; „Vocal Tradicion of South Hungary and North Serbia (Vojvodina)“.Predavač na ovom međunarodnom kongresu. Tema rada: „Vocal Tradition of Vojvodina – Solo Songs“.

– XVII Međunarodna EKO-konferencija, X Zaštita životne sredine gradova i prigradskih naselja, Novi Sad, Srbija, 25-28. septembra 2013. – „Štetni faktori i glas“, tekst prihvaćen juna 2013. godine; ISBN 978-86-83177-47-9; COBISS.SR-ID 280539655

– 24-27.9.2014. – Novi Sad; XVIII Međunarodna EKO-konferencija i VIII kongres Zdrave hrane – „Uticaj ishrane na glas elitnog vokalnog profesionalca“; ISBN 978-86-83177-47-9; COBISS.SR-ID 289561351

– 10.11.2014. – Novi Sad; Predavač u okviru I međunarodnog takmičenja „Vera Kovač Vitkai“; tema predavanja: „Šta je to što jedan elitni vokalni profesionalac treba da zna“.

– 20.11.2014. – Beograd; Megatrend Univerzitet; Fakultet za kulturu i medije. II naučna konferencija „Savremena umetnička praksa, medijska pismenost, kulturni identitet i društveni razvoj“ (2; 2014; Beograd). Tema: „Mjuzikl-vid umetničke prakse“.

– 5.12.2015. – Novi Sad; Savez Vojvođanskih Mađarskih Naučnika; Dan mađarske nauke u južnom regionu 2015. Tema konferencije: „Društveni značaj intelektualne svojine i mađarska kultura“. Naslov rada: „Muzička kultura Vojvodine – kompozitori i izvođači mađarske nacionalnosti“.

– 31.8.2016. – Beč, Austrija; XXIV Međunarodna Konferencija Asocijacije Empirijske Estetike IAEA. Naslov rada: „Estetski doživljaj pevanog glasa studenata Departmana dramskih umetnosti“.

– 19.11.2016. – Novi Sad; Savez Vojvođanskih Mađarskih Naučnika; Dan mađarske nauke u južnom regionu 2016. Međunarodni kongres. Naslov rada: „Snaga muzike u očuvanju zajednice“.

– 25.11.2016. – Beograd; Kultura i društveni razvoj (III) Međunarodna naučna konferencija. Fakultet za kulturu i medije Univerziteta „Džon Nezbit“. Tema konferencije: „Informaciona revolucija, novi mediji i društvene promene u svetu, regionu i Srbiji“. Naslov rada: „Novi mediji masovnog komuniciranja i primena novih tehnologija u nastavnom programu studenata glume na predmetu Tehnika glasa“.

– 26.3.2017. – Beograd; XXIII Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji. Filozofski faultet, Univerzitet u Beogradu. Naslov rada: „Grupno pevanje: estetski doživljaj pevanog glasa studenata glume prilikom grupnog pevanja“.

Objavljeni radovi:

– Scena, časopis za pozorišnu umetnost. YUISSN 0036-5734, Novi Sad 2014., Sterijino pozorje broj 1, godina XLIX, januar-mart. Naslov rada: „Vokalna edukacija studenata glume“.

– I Zbornik Akademije umetnosti Novi Sad – „Istorijat vokalne pedagogije“, tekst prihvaćen 16.3.2013. godine; ISSN 2334-8666; COBBIS.SR-ID 279905031

– XVII Međunarodna EKO-konferencija, X Zaštita životne sredine gradova i prigradskih naselja, Novi Sad, Srbija, 25-28. septembra 2013. godine – „Štetni faktori i glas“, tekst prihvaćen juna 2013. godine; ISBN 978-86-83177-47-9; COBISS.SR-ID 280539655

– XVIII Međunarodna EKO-konferencija, VIII kongres Zdrave hrane, Novi Sad, Srbija, 24-27.9.2014. godine – „Uticaj ishrane na glas elitnog vokalnog profesionalca“; ISBN 978-86-83177-47-9; COBISS.SR-ID 289561351.

– Kultura i društveni razvoj. 2. Zbornik radova sa 2. naučne konferencije Savremena umetnička praksa, medijska pismenost, kulturni identitet i društveni razvoj, 20.11.2014. (urednik Mirko Miletić). Beograd: Megatrend univerzitet, Fakultet za kulturu i medije, 2015. Str. 25-35.; ISBN 978-86-7747-532-1; COBISS.SR-ID 216409868

– Scena, časopis za pozorišnu umetnost. YU ISSN 0036-5734, Novi Sad 2015., Sterijino pozorje, broj 1-2, godina LI, januar-jun. Naslov rada: „Vežbe za korekciju poremećaja glasa kod studenata glume“. COBISS.SR-ID 319245

Objavljene knjige:

– „Karakteristike glasa i metodički pristupi razvoju glasa u funkciji profesionalnih aktivnosti“: Zavod za kulturu Vojvodine, oktobar 2013. ISBN 978-86-85083-64-8; COBISS.SR-ID 281218567.

– „Moć glasa“: Univerzitet u Novom Sadu Akademija umetnosti Novi Sad, 2014. ISBN 978-86-88191-40-1; COBISS.SR-ID 291012871

MOBILNOST:

3-7.4.2017. – Split, Hrvatska – Erazmus+ program mobilnosti nastavnog osoblja. Umetnička akademija u Splitu. Master klas/radionica Tehnike glasa na Odseku za kazališnu umetnost.

18-20.4.2017. – Pečuj, Mađarska – Profesor po pozivu za praćenje i posmatranje Državnog studentskog kongresa Univerziteta u Pečuju.