DR BRANISLAV POPOVIĆ U PROJEKTNOM TIMU S-ADAPT NA NACIONALNOJ GEOGRAFIJI

 

Fond za nauku Republike Srbije i National Geographic predstavli su najuspešnijie srpske naučnike i njihove projekte iz oblasti veštačke inteligencije, među kojima je i dr Branislav Popović, profesor Akademije umetnosti u Beogradu.

U okviru Programa za razvoj projekata iz oblasti veštačke inteligencije koji finansira Fond za nauku, među 12 najboljih, našao se i projekat S-ADAPT, kojim rukovodi dr Vlado Delić, a u projektnom timu je upravo naš profesor Branislav Popović.

Projekat pod nazivom S-ADAPT (“Adaptacija govornika i stila govora digitalnih govornih asistenata zasnovana na metodama za obradu slike”), bio je i deo izložbe koja je bila organizovana na Kalemegdanu tokom oktobra 2020. godine. Plan je da se ovaj projekat realizuje u naredne dve godine.

Projekat S-ADAPT (“Adaptacija govornika i stila govora digitalnih govornih asistenata zasnovana na metodama za obradu slike”) iskoristiće napredne metode veštačke inteligencije da unapredi aspekte govorne komunikacije čoveka i mašine.

Rezultati istraživanja biće verifikovani kroz ugradnju u postojeću aplikaciju digitalnog govornog asistenta za mobilne telefone.

Adaptacijom odabranih algoritama za obradu slike na obradu govora očekuje se unapređenje fleksibilnosti govornih tehnologija i upotrebljivosti digitalnih govornih asistenata, robota, pametnih kuća, kancelarija i automobila.

Tehnologija automatskog prepoznavanja govora biće tačnija i robusnija jer će se adaptirati na pol i starost govornika, njegov način govora, kao i specifičnosti uslova snimanja. Tehnologija sinteze govora biće fleksibilnija u pogledu glasa govornika i njegovog govornog stila, i to uz relativno malu količinu podataka za adaptaciju, što je veoma važno jer je u realnim scenarijima na raspolaganju obično mala količina govornog materijala.

Kao direktan rezultat projekta, širokom krugu korisnika u Srbiji i drugim zemljama biće omogućeno da fleksibilno komuniciraju sa svojim mobilnim telefonom, a kasnije i drugim uređajima na svom maternjem jeziku. Prepoznavanje značaja ovakvih projekata samim tim predstavlja direktan doprinos opstanku srpskog jezika u digitalnom dobu, i njegovo dovođenje u rang najvećih svetskih jezika po pitanju kvaliteta komunikacije čoveka i mašine.

S druge strane, rezultati projekta, iako će biti implementirani u aplikaciju govornog asistenta na srpskom jeziku radi verifikacije, u suštini su jezički nezavisni, tako da će projekat imati i jasan efekat na međunarodnom nivou. Naime, rezultati projekta moći će da se implementiraju i u sisteme koji podržavaju govornu komunikaciju na različitim jezicima i namenjeni su krajnjim korisnicima širom sveta.

Kompletan tekst objavljen na National Geographic Srbija možete pogledati na https://www.nationalgeographic.rs/vesti/16369-s-adapt-najbolji-projekti-srpskih-naucnika-iz-oblasti-vestacke-inteligencije.html?utm_source=Facebook&utm_medium=feed&utm_campaign=NatGeo&fbclid=IwAR1SWhStnqXX16GG2IeqUUMUHl_9FQZwmH66MIJWMiE49oRhB-qolJ5Mcls

Leave a comment