dr Milojko Milovanović

 

Doktor pravnih nauka; uža naučna oblast Građansko-pravna.

Diplomirao i magistrirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Doktorirao 2016. na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu, u oblasti Radnog prava i prava socijalnog osiguranja.

Izabran u zvanje docenta na Pravnom fakultetu Univerziteta u Travniku za javno pravnu oblast; izvodi nastavu na predmetima Pravo intelektualne svojine Nasledno pravo i Građansko procesno pravo.

Nastavnik za predmet Pravo zaštite intelektualne svojine na Akademiji umetnosti u Beogradu.

 

Stručna usavršavanja:

Radni odnos državnih službenika, Banja Vrujci, 2006;

Strategija komunikacije MO, Kanjiža, 2005;

Internacionalni kurs humanitarnog prava, Beograd, 2004;

Opšta pitanja EU, Odnos Srbije i Crne Gore i Evropske Unije, 2004;

Obuka EU za trenera civilnih službenika u SCG, 2004.

 

Izbor naučnih radova u stručnim časopisima:

“Višak zaposlenih u državnim organima sa posebnim osvrtom na pripadnike Vojske SCG” (Zbornik radova “Radni odnos državnih službenika”, 2006, str. 137-153);

“Disciplinski postupak u službeničkom pravu” (Zbornik radova Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku, br. 4/2017, str. 155-169);

“Povreda dužnosti iz radnog odnosa i uslovi za disciplinsku odgovornost državnog službenika” (Zbornik radova Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku, br. 4/2017, str. 116-131);

“Odgovornost pripadnika vojske od Dušanovog zakonika do Zakona o vojničkoj disciplini” (Vojno delo, br. 3/2018).