PRIJAVI SE !

 

OSNOVNE STUDIJE FOTOGRAFIJE I KAMERE

Studijski program izvode:

Draško Plavšić
mr Andrijana Pajović
mr Dragan Marić
Miodrag Trajković
Aleksandar Despotović
Saša Preradović
mr Matija Munjiza Petrović

 

Dužina trajanja osnovnih akademskih studija: 4 godine
Broj ESPB (ECTS): 240

Stručni naziv: Diplomirani umetnik višemedijske umetnosti

Studijski program FOTOGRAFIJA I KAMERA objedinjuje studije fotografije i filmske i televizijske kamere.

Namenjen je sticanju praktičnih i teorijskih znanja o značaju i upotrebi fotografskog medija u domenima dokumentarne fotografije, „life“ fotografije, foto-žurnalizma, modne i reklamne fotografije, savremene umetnosti fotografije; snimanja dokumentarnih i igranih filmova i TV serija, rada na filmu i televiziji, ovladavanja filmskim štimunzima, kadriranja i usaglašavanja optike i planova, specifičnih žanrova iz televizijske prakse, realizacije reklamnih i muzičkih spotova, direktnih TV prenosa, estetike prostora umetnosti; kreativnog rada u postprodukciji fotografske i video slike, filmske i TV režije, tehnološkog procesa proizvodnje dugometražnog igranog filma.

Kompetencije koje dobijate po završenim četvorogodišnjim studijama:

– Dokumentarni fotograf
– Modni i reklamni fotograf
– Umetnik fotografije
– Kamerman na televiziji
– Filmski i televizijski snimatelj
– Direktor fotografije na filmu

Razvoj novih digitalnih tehnologija, zahvaljujući kome je došlo do objedinjavanja foto-aparata i filmske kamere (danas u svetu skoro i da nema visokobudžetnih dugometražnih igranih filmova koji nisu snimani i najnovijim modelima fotoaparata), kao i sve veća dinamika u funkcionisanju savremenog tržišta, doveli su do toga da se traže stvaraoci koji su istovremeno specijalizovani u više fotografskih i snimateljskih disciplina.

Studije FOTOGRAFIJE I KAMERE koncipirane su tako da posle uvodnih predmeta na prvoj godini studija, nastavljate da izučavate dokumentarnu fotografiju i dokumentarni film, zatim modnu i reklamnu fotografiju i snimanje reklamnih spotova, kao i umetnost fotografije i igrani film. Studije nisu namenjene samo usavršavanju tehničkih i vizuelnih veština, već i razvoju kreativnog mišljenja u svetu umetnosti.

Završni rad na studijskom programu FOTOGRAFIJA I KAMERA sastoji se od samostalne realizacije umetničkog izlagačkog projekta, kao i od snimanja igranog ili dokumentarnog filma, ili reklamnog spota.

Akreditacija studijskog programa – Fotografija i kamera

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija –Fotografija i kamera

Dodatak diplomi –Fotografija i kamera

AKREDITACIJA 2015:

Akreditacija studijskog programa Fotografija i kamera

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija – Fotografija i kamera
Dodatak diplomi – Fotografija i kamera

 

Uspesi naših diplomaca fotografije i kamere