Studijski program: Glumačka igra na sceni i pred kamerom, master akademske studije
Dužina trajanja programa: 1 godina / 2 semestra
Broj ESPB (ECTS): 60
Stručni naziv: Master dramski i audiovizuelni umetnik

Kandidat na konkurs podnosi:
–    Motivaciono pismo (argumentacija za odabir MA-MGK, očekivanja i preferencije u pogledu ponuđenih programskih okvira)
–    Prijavu za polaganje ispita provere sklonosti i sposobnosti
–    Diplomu o prethodno završenim studijama OAS Gluma
–    Uverenje o položenim ispitima
–    Izvod iz Matične knjige rođenih
–    Kratku biografiju sa reprezentativnim referencama
–    Opšte lekarsko uverenje
–    Fotografiju formata 10×15
–    Uplata participacije za polaganje prijemnog u iznosu od 15 000 din. /uplaćuje na blagajni fakulteta/

Provera sposobnosti i sklonosti:
•    Izvođenje programa po izboru (do 15 minuta) – monolog, poezija, odlomak iz monodrame…
•    Razgovor o razlozima, željama i motivacijama kandidata da studira ovaj studijski program.

Cilj studijskog programa

Polaganjem svih ispita i odbranom završnog rada, stiču se proširena znanja i kompetencije u oblasti glume i sposobnost za njihovu primenu u praksi, za: samostalno umetničko delovanje, realizaciju sopstvenih koncepata; aktivno učešće u umetničkom i medijskom delovanju u javnom i privatnom sektoru;  kritičko promišljanje i teorijski utemeljenu analizu dramskih i av produkcija; poznavanje savremenih tendencija, pozorišne, filmske i televizijske produkcije; povezivanje znanja iz različitih oblasti; definisanje i razvoj umetničkih projekata, umetničkoistraživački rad. Cilj studijskog programa je obrazovanje umetnika – glumca osposobljenog za samostalnu karijeru i uspešno bavljenje profesijom, ovladanog veštinama i znanjima potrebnim za  rad u pozorištima, stalnim i ad hoc umetničkim trupama i projektima, u audiovizuelnim produkcijskim kućama, na televiziji, filmu, savremenim platformama, multimedijalnim projektima; sopstvenim i drugim umetničkim produkcijama; rad u institucijama kulture.

Svrha studijskog programa

Usavršavanjem i dodatnim ovladavanjem specifičnim veštinama, razvijanim tokom osnovnih studija glume (glumački izraz, žanr, dikcija, neverbalna ekspresija, savremena igra, rad s rediteljem), student stiče neophodan širok spektar izvođačkih mogućnosti i znanja potrebnih za rad u glumačkom ansamblu (kreativan timski rad na sceni i pred kamerama) i razvoj samostalnih umetničko-istraživačkih projekata. Usvajanjem relevantnih znanja iz srodnih oblasti (maske i šminke, produkcije, rada u multimedijalnom kontekstu, građenja ličnog i umetničkog imidža, psihologije medija), kao i kroz teorijsko i kreativno ovladavanje metodologijom rada, student gradi kompletnu ličnost profesionalca, versatilnog i fleksibilnog za prilagođavanje savremenom kontekstu i različitim izvođačkim, medijskim i tehnološkim uslovima, osposobljenog za rad u medijskim kućama i različitim institucijama kulture, kao i za nastavak usavršavanja na višim nivoima studija.

Kurikulum

Studijski program se sprovodi kroz niz pedagoških segmenata koji podrazumevaju predavanja, kreativne radionice, seminare, vežbe i umetničko-nastavnu produkciju koja je temelj ovog master programa. Kreativni koncept je individualan i autonoman, ali se sprovodi kroz timski rad.

 

Obavezni predmeti:

Glumački izraz na sceni i pred kamerom

Gluma pred kamerom – rad sa rediteljem

Imidž i odnosi s javnošću

Psihologija medija

Dikcija

Neverbalne glumačke tehnike i telesna ekspresija

Metodologija istraživačkog rada

 

Izborni predmeti:

Savremena igra

Multimedijalni pristup u glumačkoj interpretaciji

Filmska i pozorišna produkcija

Medijska maska i šminka

Glumački izraz u žanru tragedije

Glumački izraz u žanru komedije

Glumačka igra – predmet master rada

Glumačka igra – master rad

Završni rad je sinteza svih znanja i veština stečenih tokom prethodnih niova obrazovanja iz oblasti glume i samostalne umetničke prakse. Završni master rad sastoji se od umetničkog istraživačkog postupka koji rezultuje umetničkim delom – snimanjem krakte igrane FTV forme, do 30 minuta.

Master iz oblasti GLUMA PRED KAMEROM osposobljava studenta da uobliči, artikuliše, realizuje i prezentuje orginalni FTV umetnički projekat, kao i da samostalno nastavi proces ličnog umetničkog razvoja i podsticanja razvoja drugih umetnika iz iste ili srodnih oblasti. Time se stvara poseban profil stručnjaka koji na širem planu utiče na razvoj umetnosti i kulture u društvenom kontekstu.

Kompentencije koje se stiču:

Po završetku master studija GLUMA PRED KAMEROM student treba da bude poputno osposobljen za glumu na filmu ili tv. Student treba da je osposobljen za: kritičku verifikaciju i evaluaciju umetničkih dela iz oblasti filma i tv, za kompententu interpretaciju sopstvenog umetničkog dela u svetlu savremenih estetičkih tokova u oblasti filma i tv, za vrhunski stepen profesionalne prakse.

Završni umetnički rad, ostvareni projekat mora da poseduje umetničku snagu, originalnost, a koji je predstavljen javno. Posle uspešno predstavljenog i pred komisijom odbranjenog i javno prikazanog rada, studen stiče zvanje: Master dramski i audiovizuelni umetnik.

Akreditacija studijskog prograama – Glumačka igra ne sceni pred kamerom

Resenje o akreditaciji

Raspored predmeta MGK

Dodatak diplomi MAS MGK