PRIJEMNI ISPITI SEPTEMBARSKOM ROKU 2024.

 

FOTOGRAFIJA I KAMERA /još 2 mesta/ – 05. septembar, 10h, Balkanska 21, Studio fotografije i kamere

FTV MONTAŽA /još 1 mesto/ – 06. septembar,10h, Terazije 28, Studio FTV montaže

MUZIČKA PRODUKCIJA I DIZAJN ZVUKA /još 1 mesto/– 05. septembar, 12h, Balkanska 21, Tonski studio

FTV REŽIJA / još 3 mesta/ – 05. i  06. septembar, 11h, Terazije 28, Studio FTV režije

PRODUKCIJA U UMETNOSTI I MEDIJIMA /još 5 mesta/ – 05. septembar, 11h, Terazije 28, Sala FTV produkcije

Neophodna dokumenta mogu se predati svakim radnim danom, od 26. avgusta do 04. septembra 2024. u sekretarijatu Akademije, ul. Nemanjina 28, I sprat, od 10 do 14 časova. Uplata kotizacije za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 15.000 dinara, vrši se na blagajni fakulteta prilikom predaje dokumenata.

 Osnovna dokumenta podrazumevaju originale: svedočanstva završenog I, II, III i IV razreda srednje škole, diplomu, izvod iz Matične knjige rodjenih, fotografiju i Motivaciono pismo, CV i Opšte zdravstveno uverenje.

Spisak neophodnih dokumenta možete pogledati i putem sl. linka https://akademijaumetnosti.edu.rs/upis/uslovi-za-upis/

Razultati prijemnog ispita biće poslati mailom prvog narednog radnog dana po polaganju. Nakon uplate prve rate školarine upis primljenih kandidata /Potpisivanje Ugovora o studiranju i dobijanje Indeksa za koji su potrebne dve fotografije3,5×4,5 cm i 500 din./održaće se radnim danima od 10 do 15 časova, do petka 13. septembra 2024, u Studentskoj službi Akademije umetnosti u Beogradu.

Kandidati iz inostranstva pre ili posle prijemnog ispita svoja dokumeta moraju predati na nostrifikaciju u Agenciji za kvalifikacije Republike Srbije i nakon dobijenog rešenje o priznavanju inostrane srednje škole izvršiti upis na Akademiju u Studentskoj službi.

Kandidati koji budu položili prijemni ispit posle završenog II ili III razreda srednje škole, u obavezi su da uplate I ratu školarine i pristupe polaganju diferencijalnih ispita na Akademiji umetnosti u Beogradu, i to iz maternjeg  jezika, istorije i engleskog jezika za razred koji nisu završili u srednjoj školi u naknadno odredjenom terminu. Kotizacija za polaganje diferencijalnih ispita po godini polaganja iznosi 20.000 dinara.

Za sve informacije možete nas kontaktirati i na brojeve telefona +381 63 281 761 +381 11 3618 715

 

PRIJEMNI ISPIT – MUZIČKA PRODUKCIJA I DIZAJN ZVUKA

Potrebno je da na prijemni ispit donesete svoj autorski rad: snimak kraće zvučne forme do 3 minuta (radiofonsku minijaturu; kraću i žanrovski slobodnu muzičku formu; špicu; reklamu; džingl ili primenjenu muziku).

Prvi deo:

Pisanje rada na temu “Želje i motivacije za bavljenje poslom snimanja i dizajna zvuka”. Komisija zadržava pravo da iz ovog rada izvede i zaključke o nivou opšte kulture kandidata.
Kandidati analiziraju, obrazlažu i brane stavove i postupke primenjene u vlastitom autorskom zvučnom delu koje su prethodno podneli komisiji na uvid i slušanje. Zvučno delo kandidat komisiji predaje neposredno pred početak ispita i to isključivo na sledećim nosačima zvuka: USB, CD ili DVD.
Provera osnovnih znanja iz oblasti audio-tehnike i računarskog softvera vezanog za oblast snimanja i dizajna zvuka.
Razgovor o razlozima, željama i motivacijama kandidata da studira Muzičku produkciju i dizajn zvuka

Drugi deo:

Vrši se provera muzičkih sposobnosti kandidata:

Osećaj za ritam, melodiju i memorisanje kraćih melodijsko-ritmičkih motiva
Tečno sviranje jednog akustičnog instrumenta
Osnovna muzička pismenost

PRIJEMNI ISPIT – FOTOGRAFIJA I KAMERA

U usmenom delu ispitа komisijа pregledа portfolio kandidata, koji se sаstoji od dvаdeset fotografija formata 20 x 30 cm i rаzgovаrа o аfinitetimа i eventuаlnim prethodnim iskustvimа iz fotogrаfske ili snimаteljske struke. Poželjno je da deset fotografija čine tematski, idejno i stilski ujednačenu celinu, a ostalih deset se može odnositi na različite pojedinačne teme.

U prаktičnom delu ispitа kandidat ima zаdаtаk dа napraviti kompoziciju, tаko što ponuđene predmete izdvaja i postavlja u okvir kаdrа fiksirаne kаmere, а zаtim jednim izvorom svetlа osvetljаvа аrаnžmаn.

U teorijskom delu ispitа kandidat rešava test koji se sаstoji od 25 pitаnjа iz opšte kulture i 25 pitаnjа iz fotogrаfske i snimаteljske struke, tаko što zаokružuje po jedаn od tri ponuđenа odgovorа zа svаko pitаnje.

PRIJEMNI ISPIT – FILMSKA I TELEVIZIJSKA REŽIJA I MONTAŽA

Modul FTV Režija

Kandidat je dužan da na prijemni ispit donese na DVD-u ili USB-u kratki igrani ili dokumentarni film u trajanju do 5 minuta. Prijemni ispit traje dva dana.

Prvi deo:

Predaja radova. Prikazivanje jednog klasičnog igranog filma. Pismena analiza prikazanog filma. Test iz poznavanja filmske umetnosti (test sadrži 50 pitanja iz filma i drugih umetnosti – književnost, muzika, slikarstvo… ).

Drugi deo:

Na osnovu pismene analize, odgovora na postavljena pitanja i priloženog filma, ispitna komisija pravi izbor.

Modul FTV Montaža

Prijemni ispit se polaže pred komisijom i sastoji se iz tri dela.

Prvi deo:

Test opšte kulture – Pismeno se odgovara na 40 pitanja iz oblasti kulture, umetnosti, književnosti, muzike, filma, televizije… Vreme trajanja je jedan školski čas.

Drugi deo:

Pismena analiza zadatog filma – Podrazumeva razumevanje ideje, karakteristike načina njene prezentacije, prepoznavanje simbolike… Vreme trajanja je dva školska časa.

Treći deo:

Razgovor sa komisijom – Podrazumeva bliže upoznavanje sa kandidatom, njegovim interesovanjima i predispozicijama za ovakvu vrstu školovanja.

PRIJEMNI ISPIT – PRODUKCIJA U UMETNOSTI I MEDIJIMA

Prvi deo:

Kandidati pišu rad na jednu od ponuđenih tema iz oblasti kulture, umetnosti i medija.

Drugi deo:

Kandidati pred tročlanom komisijom analiziraju, obrazlažu i brane stavove koje zastupaju u svom pismenom radu.
Razgovor o razlozima, željama i motivacijama kandidata da studira ovaj studijski program.

PRIJEMNI ISPIT – GLUMA

Provera sposobnosti i sklonosti obuhvata:

recitaciju (po izboru kandidata);
monolog (po izboru kandidata):

a) dramu

b) komediju

imitaciju

Za informacije o uslovima i rokovima upisa obratite se Sekretarijatu Akademije umetnosti, na tel. 011/3618 716 (od 10 do 15 časova), Nemanjina 28.