O STUDIJSKOM PROGRAMU

Studijski program: Interdisciplinarne studije vizuelnih i scenski umetnosti, master akademske studije

Dužina trajanja programa: 1 godina /2 semestra
Broj ESPB (ECTS): 60
Stručni naziv: Master umetnik višemedijske umetnosti

Master studijski program Interdisciplinarne studije vizuelnih i scenskih umetnosti proistekao je iz potrebe za obrazovanjem stručnih i umetničkih kadrova koji mogu svojim kreativnim angažmanom da odgovore na sve izraženije zahteve savremenih tokova u interdisciplinarnim umetničkim okvirima. Program je namenjen studentima najrazličitijih bazičnih vokacija jer nudi mogućnost nadogradnje stečenih znanja i sticanje potpuno novih saznanja kojima stiču kompetencije višemedijskog umetnika. Program, takođe, ima za cilj da omogući studentima dalje školovanje na višem akademskom nivou obrazovanja – specijalističkim i doktorskim studijama.

Program Interdisciplinarne studije vizuelnih i scenskih umetnosti pruža mogućnost izbora između dva modula: Fotografija i kamera i Multimedijalno scensko stvaralaštvo.

Modul Multimedijalno scensko stvaralaštvo ima za cilj da studentima pruži mogućnost šireg razvoja kreativnih znanja i sposobnosti u okviru kreiranja i realizacije multimedijalnih scenskih događaja i obavljanje širokog spektra poslova u toj sferi delatnosti. Modul predstavlja interakciju različitih umetničkih smernica ključnih u kreiranju i realizaciji scenskog događaja i omogućava stručno usavršavanje i usmeravanje znanja u oblasti interdisciplinarnih scenskih umetnosti. Primaran je razvoj kreativnih sposobnosti koja se kreću između polja režije, tretmana vizuelnog segmenta i same umetničke interpretacije.

Po završetku studijskog programa modula Multimedijalno scensko stvaralaštvo studenti poseduju sposobnosti i kompetencije za samostalno i grupno umetničko delovanje u promišljanju, stvaranju i realizaciji multimedijalnih scenskih događaja, kako vizuelnog tako i izvođačkog segmenta, kao i razumevanje produkcijskih aspekata višemedijskih scenskih događaja. Profesionalnu karijeru mogu ostvariti u pozorišnim, filmskim i televizijskim kućama, producentskim kućama, obrazovnim i naučnim institucijama, kao art ili kreativni direktori, a mogu biti angažovani i kao polikompetentni saradnici u timovima koji kreiraju kompleksna umetnička dela.

Modul Fotografija i kamera omogućava studentima sticanje visokog nivoa praktičnih i teorijskih znanja neophodnih za kreativno bavljenje fotografskom i snimateljskom profesijom. Studije podrazumevaju proučavanje naprednih načina kreiranja pokretne i nepokretne fotografske slike korišćenjem svetla kao najvažnijeg izražajnog sredstva snimatelja i fotografa. U praktičnom delu nastave izvode se mnogobrojne snimajuće vežbe video i foto kamerom, kako u profesionalnom studiju Akademije umetnosti, tako i u različitim enterijerima i eksterijerima, osposobljavajući studente da na odgovarajući način osvetle zadate scene koje su pred njih postavljene.

Posebna pažnja se poklanja formiranju samostalnog autorskog izraza studenata, izgradnji ličnog stila umetničkog izražavanja, kao i razvoju sposobnosti kritičkog mišljenja, kako bi korišćenjem vizuelnog jezika na angažovan način promišljali o temama koje su predmet njihovog interesovanja. Osim toga, upoznaju se sa tehnološkim aspektima kreativnog izražavanja u vizuelnim umetnostima, idejnim i teorijskim okvirima savremnog stvaralaštva i povezivanjem medija fotografije sa drugim savremenim medijima kao što su video, umetnička instalacija, performans, digitalna umetnost i sl. Na taj način studentima je omogućeno da istraže i usavrše potencijale sopstvenog umetničkog talenta.

Po završetku studijskog programa studenti su osposobljeni za profesionalno korišćenje analognih i digitalnih fotografskih medija za realizaciju radova iz fotografske i snimateljske struke, u foto, filmskom i video umetničkom stvaralaštvu; primenu fotografije u štampanim i digitalnim medijima; profesionalno izvođenje delatnosti iz fotografske i kinematografske struke; snimanje dokumentarnih i igranih filmova i TV serija, rad na filmu i televiziji, ovladavanje filmskim štimunzima, kadriranje i usaglašavanje optike i planova, razlikovanje specifičnih žanrova iz televizijske prakse, realizaciju reklamnih kampanja i muzičkih spotova, kao i za aktivno učešće na savremenoj umetničkoj sceni.

Kandidat na konkurs podnosi:

Motivaciono pismo (argumentacija za odabir studijskog programa, očekivanja i preferencije u pogledu ponuđenih programskih okvira);
Portfolio radova na osnovu kojih komisija procenjuje da li kandidat ima sklonosti ka umetnosti;
– Prijavu za polaganje ispita provere sklonosti i sposobnosti;
– Diplomu o prethodno završenim studijama;
– Izvod iz Matične knjige rođenih;
– Kratku biografiju sa reprezentativnim referencama (lista akademskih, umetničkih i/ili profesionalnih postignuća: objavljeni/predstavljeni radovi, izložbe, festivali, kampanje, … učešća, nagrade i priznanja);
– Opšte lekarsko uverenje
– Fotografiju formata 10×15
– Uplata participacije za polaganje prijemnog u iznosu od 15 000 din. /uplaćuje na blagajni fakulteta/

OBAVEZNI PREDMETI ISVSUM – MA, Modul Multimedijalno scensko stvaralaštvo

Multimedijalna režija
Teorija vizuelnih umetnosti
Scensko izvođenje / performans 1
Scenski dizajn
Kreativna upotreba svetla
Metodologija istraživačkog rada
Scensko izvođenje / performans 2
Završni – master rad

IZBORNI PREDMETI ISVSUM – MA, Modul Multimedijalno scensko stvaralaštvo

Produkcija multimedijalnog događaja
Interaktivna umetnička instalacija i digitalni performans
Imidž – vizuelna retorika
Poetike postdramskog teatra

OBAVEZNI PREDMETI ISVSUM – MA, Modul Fotografija i kamera

Multimedijalna režija
Teorija vizuelnih umetnosti
Upotreba optike u filmu i fotografiji
Snimanje u eksterijeru
Kreativna upotreba svetla
Metodologija istraživačkog rada
Snimanje u enterijeru
Završni – master rad

IZBORNI PREDMETI ISVSUM – MA, Modul Fotografija i kamera

Produkcija multimedijalnog događaja
Interaktivna umetnička instalacija i digitalni performans
Portret u fotografiji
Savremeni aspekti fotografije

Akreditacija studijskog programa – Interdisciplinarne studije vizuelnih i scenskih umetnosti

SAZNAJTE VIŠE:

Raspored predmeta ISVSU – MA

Prijemni ispit – Interdisciplinarne studije vizuelnih i scenski umetnosti