Još jedna uspešna akreditacija Akademije umetnosti Beograd

Odbor za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i ovog puta doneo je Odluku o akreditaciji Akademije umetnosti Beograd!
Odluka o akreditaciji za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti donesena je za oblasti: nauke o umetnosti, kulturološke nauke i komunikologija.
Ova odluka nadležnog Ministarstva potvrdila je da Akademija umetnosti ispunjava sve uslove propisane Pravilnikom o vrednovanju naučnoistraživačkog rada od opšteg interesa.
Još jedna potvrda kvaliteta, entuzijazma, istrajnosti i pravog puta kojim koračamo već devetnaest godina stigla je na pravu adresu!
Sa ponosom ističemo da su svojom efikasnošću i velikim zalaganjem uspehu završene akreditacije doprineli prof. dr Dejana Prnjat, prodekan za nauku, i članovi tima – prof. dr Milan Radovanović i Ljiljana Kovačić.

Leave a comment