KOLEKTIVNI GODIŠNJI ODMOR

U periodu od 15. jula do 26. avgusta 2024. godine, kancelarije Studentske službe i Sekretarijata Akademije umetnosti neće raditi zbog kolektivnog godišnjeg odmora.
Konsultacije za upis u septembarskom upisnom roku biće organizovane od 26. 08.2024., a nastava u novoj akademskoj godini počinje 16.09.2024. po rasporedu časova koji će biti istaknut na sajtu Akademije, u kategoriji Studentski servis.
Sekretarijat
Akademije umetnosti