O STUDIJSKOM PROGRAMU

Studijski program: Kreiranje imidža u umetnosti i medijima, master akademske studije

Dužina trajanja programa: 1 godina /2 semestra
Broj ESPB (ECTS): 60
Stručni naziv: Master dramski i audiovizuelni umetnik

 

Master studijski program Kreiranje imidža u umetnosti i medijima proistekao je iz potrebe za obrazovanjem stručnih i umetničkih kadrova koji mogu svojim kreativnim angažmanom da odgovore na sve izraženije zahteve za profesionalnim kreiranjem ličnog imidža i imidža institucija.

Na ovaj program može se upisati lice koje ima završene osnovne akademske studije u četvorogodišnjem trajanju, sa prikupljenih 240 ESPB i položi prijemni ispit za proveru sklonosti i sposobnosti koje su neophodne za bavljenje kreativnim radom u oblasti dramskih i audiovizuelnih umetnosti – kreiranjem imidža. Na prvu godinu master akademskih studija Kreiranje imidža u umetnosti i medijima može da se upiše do 12 studenata. Strani državljanin može se upisati na studijski program Kreiranje imidža u umetnosti i medijima pod istim uslovima kao i državljanin Republike Srbije.

 

Kandidat na konkurs podnosi:

– Motivaciono pismo (argumentacija za odabir programa, očekivanja i preferencije u pogledu ponuđenih programskih okvira)
– Portfolio radova (svoje radove iz oblasti umetnosti, na primer, video zapis) na osnovu kojih komisija procenjuje da li kandidat ima sklonosti ka umetnosti. Prijavu za polaganje ispita provere sklonosti i sposobnosti
– Diplomu o prethodno završenim studijama
– Izvod iz Matične knjige rođenih
– Kratku biografiju sa reprezentativnim referencama (lista akademskih, umetničkih i/ili profesionalnih postignuća: objavljeni/predstavljeni radovi, izložbe, festivali, kampanje, … učešća, nagrade i priznanja)
– Opšte lekarsko uverenje
– Fotografiju formata 10×15
– Uplata participacije za polaganje prijemnog u iznosu od 15 000 din. /uplaćuje na blagajni fakulteta/

 

Završni master rad može se raditi iz sledećih predmeta: Imidža u filmskom sistemu, Imidža i odnosa s javnošću, Multimedijalne režije ili Kreiranja audiovizuelnog personalnog imidža, a podrazumeva kreativni proces koji rezultira audiovizuelnim umetničkim delom – filmom ili projektom, uz pismeno obrazloženje osmišljavanja i realizovanja dela obima 30 strana (7.500 reči). Predlog teme student može podneti nakon završenog prvog semestra studija.

Nakon sistematski proveravanih i pozitivno evaluiranih postignuća u okviru svih programskih zahteva, zadataka i odbranjenog master rada na studijskom programu Kreiranje imidža u umetnostii medijima, student stiče naziv master dramski i audiovizuelni umetnik, kao i prohodnost za nastavak školovanja na specijalističkim i doktorskim studijama u ovoj i srodnim oblastima.

Svoje sposobnosti i znanja audiovizuelni umetnik koji je odbranio master rad na programu Kreiranje imidža u umetnosti i medijima moći će da iskaže kako u institucijama kulture, u medijima – na filmu, radiju, televiziji, tako i van njih, u autorskom angažmanu kreiranja imidža javnih ličnosti i organizacija.

 

Obavezni predmeti:

Imidž u filmskom sistemu
Imidž i odnosi s javnošću
Stilovi javnog izražavanja
Kreiranje audiovizuelnog personalnog imidža
Advertajzing i dizajn
Multimedijalna režija
Metodologija istraživačkog rada
Završni (MA) rad

 

Izborni predmeti:

Muzički žanr – kreator imidža
Imidž – vizuelna retorika
Kreativno pisanje
Javni nastupi besedništvo

 

Akreditacija studijskog programa – Kreiranje imidža u umetnosti i medijima

SAZNAJTE VIŠE:

 

Prijemni ispit – Kreiranje imidža u umetnosti i medijima