Kreiranje imidža u umetnosti i medijima

Studijski program: Kreiranje imidža u umetnosti i medijima, master akademske studije

Dužina trajanja programa: 1 godina /2 semestra
Broj ESPB (ECTS): 60
Stručni naziv: Master dramski i audiovizuelni umetnik

Interdisciplinarne studije vizuelnih i scenski umetnosti

Studijski program: Interdisciplinarne studije vizuelnih i scenski umetnosti, master akademske studije

Dužina trajanja programa: 1 godina /2 semestra
Broj ESPB (ECTS): 60
Stručni naziv: Master umetnik višemedijske umetnosti

Kompjuterska muzika i multimediji

Studijski program: Kompjuterska muzika i multimediji, master akademske studije

Dužina trajanja programa: 1 godina /2 semestra
Broj ESPB (ECTS): 60
Stručni naziv: Master umetnik višemedijske umetnosti

Umetnost dokumentarnih formi

Studijski program: Umetnost dokumentarnih formi, master akademske studije

Dužina trajanja programa: 1 godina /2 semestra
Broj ESPB (ECTS): 60
Stručni naziv: Master dramski i audiovizuelni umetnik