PRIJAVI SE !

 

OSNOVNE STUDIJE MUZIČKE PRODUKCIJE I DIZAJNA ZVUKA

Studijski program izvode:

dr Saša Božidarević
mr Boris Šurlan
Darko Stanković
Vladimir Kerkez
mr Marija Vujić
mr Tomislav Milenković
Ana Gnjatović

Dužina trajanja osnovnih akademskih studija: 4 godine
Broj ESPB (ECTS): 240
Stručni naziv: Diplomirani umetnik višemedijske umetnosti

Studijski program osnovnih akademskih studija Muzička produkcija i dizajn zvuka pripada interdisciplinarnoj oblasti u kojoj se prepliću muzička umetnost i audiovizuelna umetnost.

Studijski program Muzička produkcija i dizajn zvuka proistekao je iz potrebe za obrazovanjem stručnih i umetničkih kadrova koji mogu da odgovore zahtevima duha vremena kreativnim angažmanom u interdisciplinarnoj oblasti zvuka i muzike, oblasti muzičke i dramske i audio-vizuelne umetnosti – muzičke produkcije i dizajna zvuka.

Svrha studijskog programa Muzička produkcija i dizajn zvuka podrazumeva simultano proučavanje muzike i zvuka, zvuka u medijima – njihovog međusobnog prožimanja u skladnom sklopu umetničkih, tehničkih i naučnih dostignuća, a program je koncipiran tako da ispunjava zahteve tradicionalne i savremene umetničke prakse. Istovremeno i ravnopravno, studije pripremaju buduće umetnike za karijeru stvaralačkog odgovora širokoj skali umetničkih izazova u pozorištu i medijima – filma, radija, televizije i digitalnih medija, u autorskom angažmanu u produkciji muzike kao i u poslovnom angažovanju u oblasti medija.

Muzički producent, dizajner zvuka, može samostalno da estetski oblikuje, producira, snima, edituje, miksa, pa čak i komponuje, aranžira i orkestrira različita zvučno-muzička dela i procese, dizajnira zvuk u pozorištu, na filmu ili TV, bavi se organizovanjem kulturnih priredbi.

Cilj studijskog programa je obrazovanje u oblasti akustike, audio tehnike i ozvučavanja. Studenti uče i upoznaju se sa istorijatom, osnovnim tehničkim i akustičkim karakteristikama muzike i govora, kao i sa tehnološkim razvojem audio tehnike. Studenti na ovom studijskom programu se upoznaju sa elektro-akustičkim pretvaračima, karakteristikama pojedinih elemenata u lancu uređaja za snimanje, prenos i reprodukciju zvuka. Osposobljavaju se za primenu znanja iz akustike i ozvučavanju otvorenog prostora.

Jedan od osnovnih ciljeva studijskog programa Muzička produkcija i dizajn zvuka je osposobljavanje studenata za rad na savremenoj audio i MIDI tehnologiji, na poslovima muzičkog producenta i dizajnera zvuka.

Studenti uče i o teoriji muzike i o muzičkim instrumentima. Upoznaju se sa aranžiranjem muzike i muzičkom improvizacijom na filmu i televiziji. Studenti treba da ovladaju čitanjem, sviranjem i analizom horskih partitura, postizanjem ritmičke stabilnosti u vezi sa tehničkom sigurnošću i razradom elemenata interpretacije.

Poseban cilj studijskog programa je razvoj kritičkog mišljenja i kreativnosti studenata koji su neophodni za uočavanje i shvatanje muzičkih oblika. Takođe je važno za negovanje ritmičke svesti kroz razvijanje intonativnog sluha i ritmičkog osećaja, muzikalnosti i procesa pismenosti, kao i muzičkih sposobnosti, mišljenja i estetskog pristupa medijskoj produkciji.

Akreditacija studijskog programa – Muzička produkcija i dizajn zvuka

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija –Muzička produkcija i dizajn zvuka

Dodatak diplomi –Muzička produkcija i dizajn zvuka

AKREDITACIJA 2015:

Akreditacija studijskog programa Muzička produkcija i dizajn zvuka

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija – Muzička produkcija i dizajn zvuka
Dodatak diplomi – Muzička produkcija i dizajn zvuka

 

Uspesi naših diplomaca muzicke produkcije i dizajn zvuka