Nastava iz predmeta Istorija srpske drame i pozorišta…

U petak, 26. marta 2021. neće se održati nastava iz predmeta Istorija srpske drame i pozorišta i Savremene tendencije u srpskoj drami i pozorištu, kod prof. dr Vesne Krčmar.

Leave a comment