Nastava predviđena za 26, i 27, oktobar kod profesorke dr Jovane Nikolić…

Nastava predviđena za 26, i 27, oktobar kod profesorke dr Jovane Nikolić
održaće se online (preko aplikacije skype), dana 31. Oktobra, prema sledećem rasporedu:

  • Osnove produkcije u umetnosti i medijima                   9.00-12.00
  • Produkcije u umetnosti i medijima 1 (druga godina)  10.30-12.00
  • Produkcije u umetnosti i medijima 2 (treća godina)   12.30-14.00
  • Projekat u umetnosti i medijima (četvrta godina)       14.00-15.30

Leave a comment