Neće se održati nastava iz predmeta Uvod u estetiku..

U utorak, 27. oktobra 2020. godine neće se održati nastava iz predmeta Uvod u estetiku kod prof. dr Ive Draškić Vićanović.
Nastava će biti nadoknađena u dogovoru sa profesorkom.

Leave a comment