AKADEMIJA UMETNOSTI u Beogradu počela je sa radom 1995. godine, vizijom da dominanta njene visokoškolske obrazovne delatnosti bude umetnost, u najširem smislu te reči. Akademija uživa dvodecenijski ugled visokoškolske institucije koja svoje studente priprema za globalni svet profesionalizovane umetnosti.

Akademija umetnosti u Beogradu je posvećena kako umetničkom razvoju, tako i razvoju istraživačkog rada. Dokaz za to je ponovna uspešna akreditacija za naučno-istraživačku delatnost od nadležnog Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 2013. godine.

Akademija je dokazala da uspešno ostvaruje svoju viziju i time što je bila prva visokoobrazovna ustanova u Srbiji iz polja umetnosti, akreditovana po novom Zakonu o visokom obrazovanju 2009. godine i dobijanjem Dozvole za rad Ministarstva prosvete Srbije 2010. godine.

Uzimajući u obzir brzinu razvoja nauke i tehnologije, sugestije studenata i sopstvena znanja i iskustva, Akademija je učinila novi korak u akreditaciji. Ponudila je inovirane, sažete studijske programe osnovnih akademskih studija, dodajući im novi kvalitet. On se očituje pre svega u integraciji srodnih znanja, kojima se studentima nudi širi vidik za buduće stvaralaštvo.

Neki studijski programi pripadaju interdisciplinarnom polju u umetnosti. Povezuje se muzička umetnost sa audiovizuelnom umetnošću u stvaranju kvalitetnijeg dizajna i produkcije zvuka. Takođe se udružuju znanja iz oblasti primenjene i audiovizuelne umetnosti u formiranju originalnije i drugačije slike, bez obzira da li je u pokretu (kamera) ili je statična (fotografija).

Po uzoru na elitne umetničke akademije širom sveta, Akademija umetnosti u Beogradu svojim studentima omugućuje maksimalno ispoljavanje sposobnosti i talenata, kao i razvijanje ličnih interesovanja i inicijativa za realizaciju različitih umetničkih zadataka, praćenih najboljim mentorima i pedagozima.

To su samo neki od razloga koji su omogućili da studenti Akademije tokom svog školovanja sa uspehom nastupaju na scenama naših najuglednijih teatara, snimaju, režiraju i montiraju igrane, dokumentarne filmove i televizijske emisije, radio drame, da njihova fotografska ostvarenja budu izložena u uglednim galerijama i krase promotivne materijale najznačajnijih domaćih i svetskih kompanija, da projektima na kojima rade obezbede neophodna sredstva, ljudstvo, rekvizite, tehniku i postanu veliki producenti.

Naš umetnički fakultet poseduje savremenu opremu koja omogućava kvalitetno izvođenje nastave i samostalno izvođenje vežbi u skladu sa svetskim standardima. Svojim studentima obezbeđujemo adekvatan prostor za bogatu naučnu i stručnu saradnju i razmenu, kao i pristup najuspešnijim festivalima pozorišnog, filmskog i televizijskog stvaralaštva.

Na pragu treće decenije na Akademiji je diplomiralo je preko 1200 studenata koji se uglavnom bave zanimanjima koja su studirali, a u toku svog školovanja osvojili su i veliki broj domaćih i međunarodnih nagrada i priznanja.