OBAVEŠTENJE O PROMENI TERMINA ISPITA

– Ispit iz predmeta TV režija: Režija programa uživo – sportski program neće se održati 1. juna 2015.
Termin održavanja ispita biće naknadno objavljen!
– Ispit iz predmeta Osnovi filmske režije 1 i 2, održaće se 19.06.2015. u 11.00, Maršala Birjuzova 12
– Ispit iz predmeta Hermeneutika likovne umetnosti 1 i 2, Istorija umetnosti 1 i Istorija moderne umetnosti, održaće se 30.06.2015. u 10.00, Nemanjina 28
– Ispit iz predmeta Istorija umetnosti 2, Estetika, Estetika 1 i 2, održaće se 01.07.2015. u 10.00, Nemanjina 28
– Ispit iz predmeta Muzički instrumenti u 11.oo, Muzički instrumenti 1 i 2 u 11.oo, Solfeđo sa teorijom muzike 1 i 2 u 11.3o, Solfeđo sa teorijom muzike 3 i 4 u 11.3o, Čitanje i analiza partitura 1 i 2 u 12.0o, održaće se 17.06.2015. Balkanska 21.