Obavestenje za studente I godine OAS Fotografija i kamera

Postovane kolege,
Potrebno je da u toku prve sedmice nastave odaberete jedan od dva izborna predmeta:
Istorija srpske kinematografije (1. semestar)
Fotografija do danas (2. semestar)
Pozivamo vas da prisustvujete uvodnom predavanju na predmetu Istorija srpske kinematografije i da pogledate knjige oba predmeta, kako bi se opredelili za jedan od ova dva predmeta.
Izborni predmet za koji se odlucite postaje za vas obavezan, kao i svi drugi predmeti.
Sekretarijat
Akademije umetnosti

 

ISTORIJA SRPSKE KINEMATOGRAFIJE

FOTOGRAFIJA DO DANAS