Odbrana master rada kandidata Nikole Beloice

Odbrana master rada kandidata Nikole Beloice pod naslovom „Kreiranje imidža Agencije SBS KONSALTING putem interneta i društvenih mreža“ održaće se 27. 6. 2017. godine u 19,00 časova u Profesorskoj sobi Akademije umetnosti, Nemanjina 28.