Odlaganje nastave: Hermenautika

U četvrtak, 7. decembra 2017. godine neće se održati nastava iz predmeta Hermeneutika likovnih umetnosti 1 kod prof. dr Ive Draškić Vićanović.