Prestanak statusa studenata upisanih 2016/2017.

Poštovane kolege,

Obaveštavamo vas da je članom 148. Zakona o visokom obrazovanju (“Sl.glasnik RS” br. 88/17) uređeno da studenti upisani na studije do stupanja na snagu ovog zakona mogu završiti studije po započetom studijskom programu najkasnije do isteka roka koji se određuje u dvostrukom broju školskih godina potrebnih za realizaciju studijskog programa, računato od dana studiranja tog studijskog programa.

Ukoliko do kraja školske 2023/2024. godine ne završite upisane studije, status studenta će vam u skladu sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju prestati sa danom 30.9. 2024. godine.

U želji da upisane studije uspešno i u roku završite, srdačno vas pozdravljam,

Šef studentske službe

Gordana Jovanović