Prijava ispita za oktobarski ispitni rok šk. 2017/2018. godine

vrši se od 14. do 18. septembra 2018. godine.
Ispiti u oktobarskom ispitnom roku obaviće se u periodu od 20.09. – 2.10.2018. godine.