PRIJEMNI ISPITI U PREDROKU 19. I 20. JUNA  – KONSULTACIJE I PRIPREME ZA UPIS SU U TOKU

Akademija umetnosti u Beogradu  nastavlja aktivnosti u vezi sa obavljanjem OnLine konsultacija i pripremom kandidata za prijemne ispite za sve katedre.

Svi zainteresovani kandidati mogu uraditi online prijavu za besplatne konsultacije i pripreme za upis na sajtu Akademije  https://akademijaumetnosti.edu.rs/prijava/, pisati nam na mail office@akademijaumetnosti.edu.rs  ili se javiti telefonom na broj +381 63 281 761.

U dogovorenim terminima, profesori sa opredeljenih katedri, stupiće u kontakt sa kandidatima putem mail-a, telefona ili Skajpa, održati konsultaicje i na isti način nastaviti pripreme za uspešno polaganje prijemnih ispita.

Prijemni ispiti u upisnom predroku zbog povećanog broja zainteresovanih kandidata biće održani:

  • FILMSKA I TV REŽIJA – 19. i 20. 06. 2020. – 11h, Studio režije, ul. Maršala Birjuzova 12 /dvorišna zgrada/
  • FOTOGRAFIJA I KAMERA – 19. i 20. 06. 2020. – 10.30h, Studio fotografije, ul. Balkanska 21 /dvorišna zgrada/
  • PRODUKCIJA U UMETNOSTI I MEDIJIMA – 19. 06. 2020. – 11h, Studio produkcije, ul. Maršala Birjuzova 12 /dvorišna zgrada/
  • FILMSKA I TV MONTAŽA – 19. 06. 2020. – 10h, Studio montaže, ul. Balkanska 21 /dvorišna zgrada/
  • MUZIČKA PRODUKCIJA I DIZAJN ZVUKA –  19. 06. 2020. – 10h, Muzički studio, ul. Balkanska 21 /dvorišna zgrada/

 

Ako je Vaše mesto stanovanja ili trenutnog prebivališta u drugoj državi, možete se prijaviti za OnLine polaganje prijemnog ispita 20. 06. 2020.

Osnovna dokumenta koja kandidati u ovom momentu imaju kod sebe, originale ili kopije, /svedočanstva završenog II, III ili IV razreda srednje škole, izvod iz Matične knjige rodjenih, fotografiju i CV/, mogu slikati telefonom ili  skenirati i poslati na mail office@akademijaumetnosti.edu.rs

O rezultatima prijemnog ispita svi kandidati biće obavešteni mail-om ili telefonski prvog radnog dana po polaganju, nakon čega su u zakonskoj obavezi od tri dana da izvrše uplatu prve rate školarine na račun fakulteta /o čemu će dobiti instrukcije Sekretarijata Akademije/. Ugovor o studiranju svakom kandidatu na potpisivanje biće prosledjen mail-om za vreme trajanja mera pojačanog opreza.

Kompletirana originalna dokumenta, kao i ona koja u ovom momentu nisu na raspolaganju, svaki kandidat dostaviće naknadno, kroz dopunu dokumentacije po ublažavanju ili  prestanku mera pojačanog opreza, kada će svaki kandidat potpisati original Ugovora o studiranju i izvršiti uplatu participacije za polaganje prijemnog ispita na blagajni fakulteta.

Dobrodošli!

Leave a comment