PROF. DR MILAN RADOVANOVIĆ U TIMU STRUČNJAKA ZA NOVI PREVOD BIBLIJE

 

Dr Milan Radovanović, profesor Teorije i umetnosti medija na Akademiji umetnosti u Beogradu,  pozvan je od strane Biblijskog instituta Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, da se uključi u projekat prevođenja Biblije sa drevnih jezika na srpski jezik.

Prevodilački tim koji čine naši vodeći filolozi, helenisti, teolozi, paleografi i staroslavisti, među kojima je i prof. Radovanović, biblijske tekstove će prevoditi sa izvornih biblijskih jezika – starojevrejskog i starogrčkog, uz konsultovanje veoma preciznih staroslovenskih prevoda.

Ovim projektom prvi put u našoj istoriji dobijamo integralan prevod Svetog pisma Starog zaveta na srpski jezik. Zamisao je da stručni tim nastavi da radi na novom kritičkom izdanju Septuaginte, čime projekat dobija i veliki međunarodni značaj.

Podsetimo da su na našim prostorima  Đuro Daničić i Vuk Karadžić, Bibliju prevodili sa latinskih, nemačkih i crkvenoslovenskih predložaka.

Noviji prevodi Biblije u svetu uglavnom su rađeni sa masoretskog teksta, dok Septuaginta kao najstariji prevod Tanaha na starogrčki jezik i kao najstariji sačuvan rukopis Svetog pisma Starog zaveta, sada privlači posebnu pažnju naučnika i filologa u čitavom svetu.

Leave a comment