Istraživački tim Akademije umetnosti u Beogradu, predvođen prof. dr
Milicom Đurov realizovao je naučnoistraživački projekat ANALIZA
ORGANIZACIJE I KAPACITETA ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE U SRBIJI,
u saradnji sa Republičkim zavodom za zaštitu spomenika kulture i
Republičkog sekretarijata za javne politike, uz finansijsku i tehničku
podršku PERFORM projekta Švajcarske agencije za razvoj i saradnju
(SDC) koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Univerzitet u
Friburgu. PERFORM je fokusiran na jačanje istraživačke zajednice u
društvenim naukama, na olakšavanje izgradnje sistemskih veza između
istraživanja u društvenim naukama i domena javnih politika i na
stvaranju okruženja pogodnog za istraživanja u društvenim naukama.

Istraživanje je proizvod sprovođenja pilot projekata u oblasti
kreiranja javnih politika, zasnovanih na dokazima. Projekat je
osmišljen na osnovu analize i identifikacije problema u procesu
kreiranja i sprovođenja javnih politika i propisa, a u cilju
unapređenja ovog sistema, od strane Republičkog sekretarijata za javne
politike. Pored toga, Projekat teži da uspostavi sistemsku saradnju
između donosilaca odluka i istraživačke zajednice, u procesu
kreiranja i sprovođenja javnih politika i propisa.

Prvoj prezentaciji projekta 19. oktobra 2016. u Ministarstvu kulture i
informisanja prisustvovali su, pored prestavnika Ministarstva,
predstavnici Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture,direktori
muzeja i arhiva Srbije, koji su tom prilikom izrazili izuzetno
zadovoljstvo i pohvale istraživačkom timu Akademije umetnosti za
kvalitet, sveobuhvatnost i primenjljivost studije u reformi sistema
zaštite kulturnog nasleđa.

Nalazi istraživanja su pokazali da je stanje u kojem se zavodi Srbije
nalaze izuzetno teško, a kao glavni problem je istaknut postojeći
sistem finansiranja, sa preporukom da se reformiše povratkom na
centralizovani sistem.

Kao što je bilo definisano projektnim zadatkom, studija će biti na
raspolaganju timu Ministarstva kulture i informisanja koji je započeo
pripremu Strategije razvoja kulture u Srbiji 2017-2027 i biće od
velikog značaja u procesu donošenja novog zakonodavnog okvira u
oblasti zaštite nepokretnih kulturnih dobara.

Studija je dostupna na linku

https://rsjp.gov.rs/wp-content/uploads/Analiza-organizacije-i-kapaciteta-zavoda-za-zastitu-spomenika-kulture-u-Republici-Srbiji.pdf