PROMENA TERMINA ISPITA U JUNSKOM ISPITNOM ROKU 2017.

Ispiti iz predmeta Elektroakustika, Akastika prostorija sa ozvučavanjem i Primenjena akustika, kod prof dr. Branislava Popovića, održaće se 09.06.2017. u 11h Nemanjina 28.
Ispiti iz predmeta Osnove televizijske režije, TV režija: režija revijalnih programa, Osnovi filmske rtežije II, i Osnovi TV režije kod prof Danila Paškvana, održaće se 21.06.2017. u 11h Birjuzova 21.
Ispiti iz predmeta Istorija svetske drame i pozorišta, Istorija srpske drame i pozorišta, Istorija svetske drame i pozorišta 1 i 2, Istorija srpske drame i pozorišta 1 i 2, i Savremene tendencije u svetskoj drami i pozorištu, i Savremene tendencije u srpskoj drami i pozorištu,  kod prof dr. Vesne Krćmar, umesto 21.06.2017. održaće se 27.06.2017. u 10h Nemanjina 28.
Ispiti iz predmeta Engleski jezik 1 i 2 – I godina, održaće se 16.06.2017 u 13.30h u Nemanjinoj 28.