PROMENJEN TERMIN ISPITA IZ PREDMETA KOD PROF. SVETLANE BEZDANOV GOSTIMIR

Ispiti:
Svetska kinematografija
Srpska kinematografija
Teorija filma
Uvod u medije
Uvod u kinematografiju
Filmska i TV  kritika
Odnosi sa medijima
održaće se 10.01.2017. u 15h.