Raspored ispita u junsko- julskom ispitnom roku

 

PRIJEMNI ISPITI  ZA UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE

 

UMETNOST DOKUMENTARNIH FORMI 

Predaja dokumenata od 10-15h, Nemanjia 28

Kandidat na konkurs podnosi:

 • Motivaciono pismo(argumentacija za odabir MA-UDF, očekivanja i preferencije u pogledu ponuđenih programskih okvira)
 • Portfolio radova na osnovu kojih komisija procenjuje da li kandidat ima sklonosti ka umetnosti
 • Prijavu za polaganje ispita provere sklonosti i sposobnosti
 • Diplomu o prethodno završenim studijama
 • Izvod iz Matične knjige rođenih
 • Kratku biografiju sa reprezentativnim referencama (lista akademskih, umetničkih i/ili profesionalnih postignuća: objavljeni/predstavljeni radovi, izložbe, festivali, kampanje, … učešća, nagrade i priznanja)
 • Opšte lekarsko uverenje
 • Fotografiju formata 10×15
 • Uplata participacije za polaganje prijemnog u iznosu od 15 000 din. /uplaćuje na blagajni fakulteta/

UMETNOST DOKUMENTARNIH FORMI

https://akademijaumetnosti.edu.rs/umetnost-dokumentarnih-formi-2/

Iznos školarine: 420.000 ninara uz mogućnost plaćanja na 4 rate.

GLUMAČKA IGRA NA SCENI I PRED KAMEROM 

Predaja dokumenata od 10-15h, Nemanjia 28

Kandidat na konkurs podnosi:

 • Motivaciono pismo (argumentacija za odabir MA-MGK, očekivanja i preferencije u pogledu ponuđenih programskih okvira)
 • Prijavu za polaganje ispita provere sklonosti i sposobnosti
 • Diplomu o prethodno završenim studijama OAS Gluma
 • Izvod iz Matične knjige rođenih
 • Kratku biografiju sa reprezentativnim referencama
 • Opšte lekarsko uverenje
 • Fotografiju formata dopisne karte
 • Uverenje o položenim ispitima
 • Uplata participacije za polaganje prijemnog u iznosu od 15 000 din. /uplaćuje na blagajni fakulteta/

GLUMAČKA IGRA NA SCENI I PRED KAMEROM

https://akademijaumetnosti.edu.rs/glumacka-igra-na-sceni-i-pred-kamerom/

Iznos školarine: 540.000 dinara uz mogućnost plaćanja na 4 rate.