Raspored časova  u prolećnom semestru šk. 2022/2023. godine

Obaveštavamo studente da su moguće promene rasporeda
do konačnog usaglašavanja termina predavanja i vežbi za sve katedre!

Osnovne studije:

(raspored možete preuzeti ovde)

Produkcija u umetnosti i medijima

Gluma

Muzicka produkcija i dizajn zvuka

Fotografija i kamera

Filmska i TV režija i montaža – Modul režija

Filmska i TV režija i montaža – Modul montaža

 

Prostori Akademije umetnosti:

Terazije 28:

STUDIO REŽIJE
STUDIO MONTAŽE
STUDIO PRODUKCIJE

Balkanska 21:

TONSKI STUDIO
STUDIO KAMERE
STUDIO GLUME

Resavska 78:

STUDIO GLUME

Nemanjina 28:

PLAVA SALA

Soba 22

SEKRETARIJAT

BIBLIOTEKA