Studentski parlament

 

 

Studentski parlament je organ Akademije preko kojeg studenti ostvaruju svoja prava i štite svoje interese na Akademiji.

Studentski parlament imenuје svoje predstavnike u Savetu Akademije, Nastavno-umetničkom veću, Komisiji za obezbeđenje i unapređenje kvaliteta i Komisiji za disciplinsku odgovornost studenata. Studentski parlament može davati Nastavno-umetničkom i Nastavno-naučnom veću predloge koji se odnose na podizanje kvaliteta obrazovnog procesa i podnositi prigovore na organizaciju i način izvođenja nastave.

Pravo da biraju i budu birani za člana Studentskog parlamenta imaju svi studenti Akademije upisani na studije u školskoj godini u kojoj se vrši izbor. Izbor članova Studentskog parlamenta održava se svake godine u aprilu, neposrednim i tajnim glasanjem. Mandat članova Studentskog parlamenta traje godinu dana. Položaj, delatnost, organizacija i nadležnost Studentskog parlamenta bliže se određuje Statutom Studentskog parlamenta.

 

Student prodekan Akademije umetnosti:

Mila Kovačić

studentprodekan@akademijaumetnosti.edu.rs