PRIJAVI SE !

 

Osnovne studije glume

Studijski program izvode:

Dragana Varagić
dr i dr um. Agota Vitkai Kučera
Milan Nešković
Milica Kralj
Predrag Stojmenović
mr Milica Janketić Petković
Iva Milošević
mr Željko Đukić
Ana Bartoli
dr um. Anđelko Beroš
Marija Kosić
Tamara Antonijević Spasić
Gordana Đokić

 

FOTOGRAFIJA I KAMERA

 

Dužina trajanja osnovnih akademskih studija: 4 godine
Broj ESPB (ECTS): 240
Stručni naziv: Diplomirani dramski i audiovizuelni umetnik

Potreba za glumačkim ostvarenjima bila je uvek izražena u Srbiji, s jedne strane, a sa druge izuzetni glumački velikani potekli su sa ovih prostora. Govoreći jezikom ekonomije, tražnja za glumačkim ostvarenjima je trajna, a ponuda talenata velika. Studijski program Gluma je proistekao iz razumevanja ovog stanja i iz potrebe za obrazovanjem stručnih i umetničkih kadrova koji mogu da odgovore zahtevima duha vremena svojim kreativnim angažmanom.

Studijski program Gluma studentima obezbeđuje da se upoznaju sa elementima improvizovane igre i načinom uspostavljanja odnosa prema sebi i konkretnom događaju, do izvršavanja složenih scenskih zadataka, radnje i protivradnje, sukoba i motiva, kao i kontakta sa partnerom. Pored vežbanja odnosa prema publici, obavlja se i analiza dramskog teksta, odnosno dramskih situacija, likova i žanrova. Nastava počiva na brojnim praktičnim vežbama, čiji se rezultati sagledavaju i vrednuju na kolokvijumima i godišnjim ispitima, organizovanima u vidu javnih predstava.

Svrha studijskog programa Glume nedvosmisleno se iscrpljuje u dragocenom doprinosu stvaranju i razvoju kompetentnih kadrova, koji srpsku umetničku stvarnost čine ravnopravnom elitnim svetskim krugovima u domenu dramskih i audiovizuelnih umetnosti – glume.

Osnovni cilj programa je da razvije talenat i znanje studenta za ovladavanje specifičnim tehnikama glume, govora, pokreta, osnovnim elementima akrobatike i scenskih borbi, neophodnim za kreativno delovanje u pozorištu,na site online dating i televizijii i na filmu. Studijski program ima za cilj i da studenti savladaju osnovne elemenate scenske radnje, rad na scenskom sukobu, mašti, veri, koncentraciji i odnosu, kao elemente značajne za formiranje lika. Studenti se na studijskom programu upoznaju sa osnovnim principima klasične igre i plesa, sa stvaralačkim i realizatorskim aspektima scenografije i kostimografije u svim vizuelnim medijima, kao i sa nastankom i razvojem svetskog i srpskog pozorišta i dramske književnosti.

Cilj programa je i da upozna studente sa najznačajnijim glumcima i rediteljima radi razumevanja odnosa unutar pozorišta, sa istorijskim razvojem filma kao globalnog kulturnog, umetničkog i tehnološkog fenomena kroz najznačajnije primere iz svetske kinematografije. Studenti uče o strujanjima u srpskoj kinematografiji, o autorskim stremljenjima i sadržaju filmova domaće kinematografije, kao i o ključnim problemima istorije umetnosti, o istoriji estetičkih ideja i koncepcija.

Studenti se osposobljavaju za scensko pevanje i glumu u zadatom žanru, kao i za samostalno kreiranje sopstvenog sveta igrajući ga proživljeno celim bićem, a predstavljajući ga pokretom.

Kroz nastavu studenti razvijaju i veštine neophodne za zajednički rad u realizaciji dramskih i audiovizuelnih umetnosti. Studenti razvijaju sposobnost za timski rad i saradnju, kao i za konstruktivan i senzibilan odgovor na rad drugih, prilagodljivost i fleksibilnost tokom rada na predstavi.

Mentorski rad omogućava punu posvećenost nastavnika studentu, kao i mogućnost da ispita, dokuči i razvije talenat studenta. Na programu se primenjuju i specifični metodi koji pomažu u razvoju sposobnost timskog rada.

Akreditacija studijskog programa – Gluma

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija – Gluma

Dodatak diplomi – Gluma

 

AKREDITACIJA 2015:

Raspored-predmeta-po-semestrima-i-godinama-studija-Gluma
Dodatak diplomi – Gluma