PRIJAVI SE !

Osnovne studije glume

Studijski program izvode:

Dragana Varagić
dr Agota Vitkai Kučera
Milan Nešković
Igor Đorđević
Milica Kralj
Predrag Stojmenović
Milica Janketić
Iva Milošević

Tamara Antonijević Spasić
Marija Kosić
Gordana Đokić

 

Dužina trajanja osnovnih akademskih studija: 4 godine
Broj ESPB (ECTS): 240
Stručni naziv: Diplomirani dramski i audiovizuelni umetnik

Potreba za glumačkim ostvarenjima bila je uvek izražena u Srbiji, s jedne strane, a sa druge izuzetni glumački velikani potekli su sa ovih prostora. Govoreći jezikom ekonomije, tražnja za glumačkim ostvarenjima je trajna, a ponuda talenata velika. Studijski program Gluma je proistekao iz razumevanja ovog stanja i iz potrebe za obrazovanjem stručnih i umetničkih kadrova koji mogu da odgovore zahtevima duha vremena svojim kreativnim angažmanom.

Studijski program Gluma studentima obezbeđuje da se upoznaju sa elementima improvizovane igre i načinom uspostavljanja odnosa prema sebi i konkretnom događaju, do izvršavanja složenih scenskih zadataka, radnje i protivradnje, sukoba i motiva, kao i kontakta sa partnerom. Pored vežbanja odnosa prema publici, obavlja se i analiza dramskog teksta, odnosno dramskih situacija, likova i žanrova. Nastava počiva na brojnim praktičnim vežbama, čiji se rezultati sagledavaju i vrednuju na kolokvijumima i godišnjim ispitima, organizovanima u vidu javnih predstava.

Svrha studijskog programa Glume nedvosmisleno se iscrpljuje u dragocenom doprinosu stvaranju i razvoju kompetentnih kadrova, koji srpsku umetničku stvarnost čine ravnopravnom elitnim svetskim krugovima u domenu dramskih i audiovizuelnih umetnosti – glume.

Osnovni cilj programa je da razvije talenat i znanje studenta za ovladavanje specifičnim tehnikama glume, govora, pokreta, osnovnim elementima akrobatike i scenskih borbi, neophodnim za kreativno delovanje u pozorištu,na site online dating i televizijii i na filmu. Studijski program ima za cilj i da studenti savladaju osnovne elemenate scenske radnje, rad na scenskom sukobu, mašti, veri, koncentraciji i odnosu, kao elemente značajne za formiranje lika. Studenti se na studijskom programu upoznaju sa osnovnim principima klasične igre i plesa, sa stvaralačkim i realizatorskim aspektima scenografije i kostimografije u svim vizuelnim medijima, kao i sa nastankom i razvojem svetskog i srpskog pozorišta i dramske književnosti.

Cilj programa je i da upozna studente sa najznačajnijim glumcima i rediteljima radi razumevanja odnosa unutar pozorišta, sa istorijskim razvojem filma kao globalnog kulturnog, umetničkog i tehnološkog fenomena kroz najznačajnije primere iz svetske kinematografije. Studenti uče o strujanjima u srpskoj kinematografiji, o autorskim stremljenjima i sadržaju filmova domaće kinematografije, kao i o ključnim problemima istorije umetnosti, o istoriji estetičkih ideja i koncepcija.

Studenti se osposobljavaju za scensko pevanje i glumu u zadatom žanru, kao i za samostalno kreiranje sopstvenog sveta igrajući ga proživljeno celim bićem, a predstavljajući ga pokretom.

Kroz nastavu studenti razvijaju i veštine neophodne za zajednički rad u realizaciji dramskih i audiovizuelnih umetnosti. Studenti razvijaju sposobnost za timski rad i saradnju, kao i za konstruktivan i senzibilan odgovor na rad drugih, prilagodljivost i fleksibilnost tokom rada na predstavi.

Mentorski rad omogućava punu posvećenost nastavnika studentu, kao i mogućnost da ispita, dokuči i razvije talenat studenta. Na programu se primenjuju i specifični metodi koji pomažu u razvoju sposobnost timskog rada.

Akreditacija studijskog programa OAS Gluma

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija – Gluma

Dodatak diplomi OAS Gluma – Dodatak diplomi

Knjiga predmeta OAS Gluma –  Knjige predmeta

Knjiga nastavnika OAS Gluma – Knjige nastavnika

Akreditacija studijskog programa – Gluma

SAZNAJTE VIŠE:

Raspored-predmeta-po-semestrima-i-godinama-studija-Gluma
Dodatak diplomi – Gluma