O STUDIJSKOM PROGRAMU

Studijski program: Umetnost dokumentarnih formi, master akademske studije

Dužina trajanja programa: 1 godina /2 semestra
Broj ESPB (ECTS): 60
Stručni naziv: Master dramski i audiovizuelni umetnik

Master akademski studijski program UMETNOST DOKUMENTARNIH FORMI je jedinstveni master program u ovom delu Evrope, osmišljen za edukaciju autora koji izražavaju talenat i sklonosti ka dokumentarizmu na filmu ili televiziji.

Fokus i posebnost ovog programa odnose se na multimedijalni karakter studija, u okviru kojih se studenti profilišu radeći vežbe koje su specijalno kreirane za razvoj njihovih autorskih ličnosti u različitim oblastima (film i tv) uz profilisanje njihovih afiniteta.

Polje semiologije dokumentaraca otvara nove prostore za estetička istraživanja ove forme kroz stvaralačke procese, što podrazumeva razumevanje stvarnosnih, životnih poruka (dokumentarnog – materijalnog sveta) koje nas okružuju i imaju svoje znakove i kodove. Upravo to kodiranje i dekodiranje jeste put razumevanja jezika dokumentaristike uopšte.

Pitanja elemenata umetnosti dokumetnarnih formi predstavljaju predmet sistematskog pedagoškog diskursa – traganja za tajnama materijalne stvarnosti, autorskog viđenja i oblikovanja iste.

Program se sprovodi kroz niz pedagoških segmenata koji podrazumevaju predavanja, kreativne radionice, seminare, vežbe i umetničko-nastavnu produkciju koja je temelj ovog master programa.

Kreativni koncept je individualan i autonoman, ali se sprovodi kroz timski rad.

Sredstva za izvođenje nastave osigurava Akademija umetnosti u Beogradu, dok mentor procenjuje opseg i opravdanost svake pojedinačne vežbe. Studentima se prepušta samostalan izbor i oblikovanje teme – od ideje do realizacije (filmskog ili tv dela).

Svet režije i režija sveta su fenomeni koji se snažno ispoljavaju u svekolikoj stvarnosti, bez obzira na vremensku epohu. Istina, činjenica i stvarnost je svet koji dokumentarna forma predstavlja i koji treba otkriti i autorski izraziti. Završni master rad sastoji se od umetničkog istraživačkog postupka koji rezultuje umetničkim delom – snimanjem dokumentarne forme u trajanju do 30 minuta (dokumentarni film ili TV dokumentarne forme).

Kandidat na konkurs podnosi:

Motivaciono pismo (argumentacija za odabir MA-UDF, očekivanja i preferencije u pogledu ponuđenih programskih okvira)
Portfolio radova na osnovu kojih komisija procenjuje da li kandidat ima sklonosti ka umetnosti
– Prijavu za polaganje ispita provere sklonosti i sposobnosti
– Diplomu o prethodno završenim studijama
– Izvod iz Matične knjige rođenih
– Kratku biografiju sa reprezentativnim referencama (lista akademskih, umetničkih i/ili profesionalnih postignuća: objavljeni/predstavljeni radovi, izložbe, festivali, kampanje, … učešća, nagrade i priznanja)
– Opšte lekarsko uverenje
– Fotografiju formata 10×15
– Uplata participacije za polaganje prijemnog u iznosu od 15 000 din. /uplaćuje na blagajni fakulteta/

Obavezni predmeti:

Uvod u dokumentarne forme
Režija dokumentarnih formi
Psihologija medija
Produkcija multimedijalnog događaja
Metodologija istraživačkog rada
Kreativno pisanje u dokumentarnim formama
Kreativni dokumentarni film
Istorija i teorija dokumentarnih formi
Specifikacija master rada
Završni – master rad

Izborni predmeti:

Estetika u procesu snimanja dok.formi
Snimanje i obrada zvuka za dokumentarne forme
Produkcija multimedijalnog dogadjaja
Montaža i postproducija dokumentarnih formi

Akreditacija studijskog programa – Umetnost dokumentarnih formi

SAZNAJTE VIŠE:
Raspored predmeta UDF – MA

Prijemni ispit – Umetnost dokumentarnih formi